WVS als leerwerkbedrijf: dat werkt prima!

Wethouder Lars van der Beek (in grijs kostuum) houdt het symbolische puzzelstuk in zijn hand, waarmee de negen WVS-gemeenten de nieuwe structuur van het leerwerkbedrijf presenteren. Ook WVS-directeur Jos Koopman is daarbij aanwezig. (Foto's: Han Verbeem / KijkopWoensdrecht.nl)

HOOGERHEIDE / HALSTEREN – De sociale werkvoorziening in de regio gaat veranderen. Vandaag maakten de wethouders van de negen WVS-gemeenten de plannen voor de toekomst bekend: de intergemeentelijke WVS-groep gaat verder als 'leerwerkbedrijf'. Een organisatie waarbij niet het productieproces, maar het leerproces centraal staat, zo benadrukt de Woensdrechtse wethouder Lars van der Beek (sociaal beleid). Als locatie voor het feestelijke moment is gekozen voor het groenwarenhuis Intratuin in Halsteren. Geen toeval, want Intratuin werkt al ruim dertig jaar met medewerkers uit 'de doelgroep', tot grote tevredenheid van bedrijfseigenaar Piet Withagen, 

De negen wethouders uit het werkgebied van WVS, die samen het algemeen bestuur vormen van WVS-groep, bekrachtigden de nieuwe werkwijze met het leggen van een symbolische puzzel. Gaandeweg wordt de centrale boodschap zichtbaar: 'Samen werken we aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt'. En 'samen' staat voor bedrijfsleven, gemeenten en werkzoekenden – want al met al worden zo'n 9.000 mensen binnen het totale werkgebied bij het leerwerkbedrijf aan de slag geholpen. Via het proces van 'al doende leert men' biedt WVS-groep mensen met een arbeidsbeperking weer een kans op de arbeidsmarkt.

Verbreding van de doelgroep

"Bij de gemeente Woensdrecht zijn zo'n 100 WVS'ers aan de slag en dat bevalt ons uitstekend", zo legt de lokale bewindsman uit. Met het leerwerkbedrijf worden ook andere werkzoekenden aan de doelgroep toegevoegd. Want niet alleen mensen met een arbeidshandicap (SW'ers) gaan daar aan de slag: ook via ISD Brabantse Wal en het Werkplein is er werk aan de winkel. Immers, sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 en de omvorming van de SW-wet, komen er geen nieuwe SW'ers meer bij in WVS-groep. "Degenen die nu bij WVS werkzaam zijn blijven dat, tot het moment dat ze uitstromen naar een baan." Het gaat in alle gevallen om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die weliswaar over een arbeidsbeperking beschikken, maar wel een afstand die overbrugbaar is. Via de zogeheten 'arbeidsontwikkeling' wordt hun inzetbaarheid binnen het arbeidsproces vergroot. Via het leerwerkproces betekent dat: éérst een kortdurende begeleidingsperiode vooraf en dan via een tijdelijke aanstelling bij een bedrijf op de werkvloer aan de slag. Daarbij is het doel dat de werkzoekende aan het einde doorstroomt naar een reguliere baan.

Bedrijfsleven

Nóg een verandering: de werkzoekenden doen praktijkervaring op in het échte bedrijfsleven en treden bij deze bedrijven in (tijdelijke) dienst. Dat gaat veelal groepsgewijs. Zo'n groep kan bestaan een mix van SW'ers, cliënten van de ISD en andere werkzoekenden met een zogeheten 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Hoeveel er dat zijn? "Op dit moment is dat één hele werknemer", zegt Van der Beek lachend. Maar, zo vervolgt hij op een serieuze toon: "Dat worden er gegarandeerd meer. En dat moet ook. We willen alles in het werk zetten om de groep werkzoekenden zo klein mogelijk te maken. Wie aan de slag kan, willen we ook aan de slag helpen. Het Leerwerkbedrijf is daar een prima middel voor.” Overigens blijft ook in de nieuwe opzet ruimte voor beschut werk, dus voor mensen met een sterke arbeidsbeperking voor wie geen kans is in de arbeidsmarkt. „Al zal WVS wel minder beschut werk aanbieden. Dat hangt samen met landelijke richtlijnen."

Statushouders

Wethouder Van der Beek vindt een verbreding van de doelgroep zeer kansrijk en ziet ook mogelijkheden voor nieuwe groepen. "Inderdaad, óók de statushouders die zich in Woensdrecht vestigen. Daar zijn zeer gekwalificeerde mensen bij; zowel vakmensen als academici met uitstekende papieren." Alleen hebben ook zij een afstand tot de arbeidsmarkt door bijvoorbeeld een taaachterstand en het overbruggen van een cultuurkloof."

Sociaal gevoel werkgevers

Het welslagen van de nieuwe leerwerk-opzet valt of staat met de medewerking van de werkgevers. Want uiteindelijk zal het bedrijfsleven bereid moeten blijven om ook werknemers aan te nemen 'waar een vlekje op zit, zoals dat in jargon heet. Wethouder Van der Beek heeft daar goede moed in, wat Woensdrecht betreft. "Het Woensdrechtse bedrijfsleven heeft een sociale inslag en houdt ook rekening met maatschappelijke factoren", zegt hij. "Ik weet zeker dat er ook in Woensdrecht kansen zijn én blijven voor mensen met een bepaalde arbeidshandicap. Daar hebben we géén quotumwet voor nodig", zo besluit hij.