Woensdrecht ziet er weer netter uit dankzij inzet WVS’ers

De intensieve samenwerking met WVS-groep werpt vruchten af. Het contract met de intergemeentelijke werkvoorziening wordt daarom verlegd tot eind 2019. (Foto: WVS-groep)

HOOGERHEIDE – Sinds dit jaar is de buitendienst van de gemeente Woensdrecht ‘geherpositioneerd’. Er zijn vijf wijkteams gekomen met elke een meewerkend voorman en er wordt intensief samengewerkt met het werkvoorzieningsschap WVS-groep. Inmiddels heeft een evaluatie plaats gevonden van de nieuwe werkwijze en de resultaten zijn erg positief en de samenwerking met WVS wordt dan ook verlengd tot eind 2019. "Klachten worden sneller afgehandeld, het contact met de inwoners is verbeterd en de buitenruimte ziet er in iedere kern netter uit", constateert wethouder Jeffrey van Agtmaal. En, zo laat hij weten: in de toekomst wordt óók gekeken naar inzet van bijvoorbeeld statushouders en cliënten uit de kaartenbakken van de ISD.

Bij de intergemeentelijke WVS-groep worden medewerkers uitgeplaatst die door een arbeidshandsicap (lichamelijk of verstandelijk) moeilijk aan het werk komen in het reguliere arbeidsproces. Al met al zijn er inmiddels 18 WVS'ers werkzaam in de Woensdrechtse buitendienst. Eind 2014 werd er een onderzoek naar de herpositionering van de buitendienst aangekondigd. Onderzocht werd hoe de buitendienst een nieuwe rol kon gaan vervullen in de samenleving, waarbij meer ruimte zou zijn voor maatwerk, initiatieven en laagdrempelig contact. Hieruit kwam een nieuwe werkwijze naar voren met vijf wijkteams, ieder aangestuurd door een meewerkend voorman. De wijkteams zijn samengesteld uit medewerkers van de gemeente Woensdrecht en WVS-groep. Met ingang van dit jaar is deze nieuwe werkwijze ingegaan en inmiddels heeft een evaluatie plaatsgevonden over het eerste jaar.

Trots op het aanpassingsvermogen

Wethouder Van Agtmaal: “Het afgelopen jaar is er veel veranderd in de werkwijze van de buitendienst. Ik ben trots op het aanpassingsvermogen van de betrokken medewerkers. Dankzij hun inzet zijn er grote stappen gezet in het onderhoud van de buitenruimte en het oppakken van initiatieven. Jammer genoeg is het onlangs gepubliceerde leefbaarheidsonderzoek in het voorjaar gehouden toen de wijkteams nog maar net bezig waren, maar uit zowel interne signalen als vanuit inwoners, horen we alleen maar dat het sterk verbeterd is gedurende het jaar. De gehouden evaluatie bevestigd dit beeld.”

Evaluatie: positieve resultaten

De wijkteams zijn inmiddels bijna een jaar actief bezig in iedere kern van de gemeente Woensdrecht. Uit de evaluatie blijkt dat het doel om herkenbaar, flexibel en laagdrempelig benaderbaar te zijn gehaald is. De belangrijkste uitkomsten zijn: de contacten met inwoners zijn verbeterd; er is een snellere klachtafhandeling; er is meer regie op het onderhoud in de kernen en daarmee is ook maatwerk mogelijk; de prestaties zijn zowel op groepsniveau als individueel verbeterd; en tenslotte is er een besparing gerealiseerd die wordt ingezet om de buitendienst nog beter te kunnen laten functioneren.

Vervolg

Uit de evaluatie zijn ook aanbevelingen en verbeterpunten naar voren gekomen, aldus Van Agtmaal. "Deze worden als actiepunten in 2017 opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van de bedrijfsvoering, het volgen van bepaalde opleidingen en het nog beter bekend maken van de meewerkend voormannen van de WVS met de ambtenaren die niet bij de buitendienst werken.

Verbeterdebuurt-app en website

“De resultaten uit het eerste jaar zijn positief, maar uiteraard gaan we door met de optimalisatie van de herpositionering", zegt Van Agtmaal. "Onlangs is de samenwerking met WVS-groep nog verankerd door de ondertekening van een groepsdetacheringsovereenkomst die tot en met het jaar 2019 loopt. Ook met Saver en Stichting Samen Werken worden nauwe banden onderhouden om de werkzaamheden te optimaliseren en nieuwe kansen te benutten.” De buitenruimte is van ons allemaal, zo benadrukt de lokale bewindsman. "Het is dan ook belangrijk dat inwoners meldingen blijven doen." De eenvoudigste manier hiervoor is door gebruik te maken van de app van Verbeterdebuurt, of via de website www.verbeterdebuurt.nl. "Uiteraard staan we er als gemeente ook altijd voor open als mensen een bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid in hun straat of wijk. Neemt u hiervoor contact op met het wijkteam, of met de servicelijn. Dit kan telefonisch, per e-mail of via Verbeterdebuurt.”