Woensdrecht verlengt contract SPRING voor jeugdhulpverlening

Door verlenging van de samenwerking kunnen ouders en kinderen voorlopig hun vertrouwde aanspreekpunten behouden. (Foto's: SPRING jeugd opvoed en opgroei professionals)

HOOGERHEIDE – Woensdrecht en de overige acht gemeenten van de regio West-Brabant-West (WBW) zijn tevreden over de inzet van jeugdhulpverlener SPRING en het werk van haar jeugdprofessionals, zo blijkt na een evaluatieonderzoek dat de regio heeft uitgevoerd; de gemeenten hebben daarom besloten het contract te verlengen tot en met 2018. Dat heeft WBW deze week besloten. Dit zorgt ervoor dat ouders en kinderen hun vertrouwde aanspreekpunten kunnen behouden.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Woensdrecht werkt in de WBW-regio samen met de omliggende gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Zundert bij het organiseren van de jeugdhulp.

Jeugdprofessionals

In deze regio nemen jeugdprofessionals een centrale plaats in. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen die een beroep doen op de jeugdzorg. De jeugdprofessionals proberen problemen zoveel mogelijk binnen het gezin en met het sociale netwerk op te lossen. Als het nodig is, verwijzen zij door naar specialistische jeugdzorg. Om het kennisniveau en de kwaliteit van de professionals te borgen, heeft de regio ervoor gekozen dit te beleggen bij een regionale uitvoeringsorganisatie. Deze opdracht is eind 2014 gegund aan MEE West-Brabant, die voor de uitvoering SPRING heeft opgericht.

'Unieke constructie'

De wijze waarop de negen West-Brabant West gemeenten de jeugdzorg hebben ingericht is uniek in Nederland, aldus WBW. "De 120 jeugdprofessionals in de regio werken onder lokale aansturing van een gemeente, op basis van lokale wensen en voorkeuren. Voor ouders en jeugdigen zijn zij herkenbaar als jeugdprofessional van de gemeente. SPRING vervult de rol van werkgever." Naast het zorgdragen voor een adequate bezetting is zij verantwoordelijk voor de professionalisering en de kwaliteit van deze professionals.

Aandacht voor professionalisering

Het besluit om de samenwerking met SPRING te verlengen komt na een evaluatieonderzoek dat in opdracht van WBW is uitgevoerd. "Het onderzoek beveelt aan om de deskundigheidsbevordering van de jeugdprofessionals meer gestructureerd op te pakken. Voor de continue ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de jeugdprofessionals heeft SPRING het SPRINGleerhuis opgericht."

Netwerkversterking

Vorig jaar lag de nadruk op het werken in een gemeente en op het leren van elkaar. Dat was nodig omdat jeugdprofessionals uit verschillende organisaties kwamen met verschillende achtergronden en expertises. Dit jaar zijn alle jeugdprofessionals geschoold in onder andere sociale netwerkversterking, beroepsethiek en hoe om te gaan met privacywetgeving. Ook zijn zij allemaal geregistreerd bij de SKJ, wat volgens WBW garandeert dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen. In het SPRINGleerhuis worden professionalisering en het (nieuwe) vak jeugdprofessional de komende twee jaar doorontwikkeld.

Bron: gemeente Woensdrecht