Woensdrecht sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Hoogerheide – De gemeente Woensdrecht gaat samenwerken met Meld Misdaad Anoniem en is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De gemeente ontvangt vanaf nu relevante signalen over criminaliteit en fraude in de gemeente Woensdrecht. De samenwerking vergroot de informatiepositie van de gemeente en versterkt hiermee de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Burgemeester Adriaansen; “In het collegewerkprogramma staat omschreven dat we (georganiseerde) criminaliteit samen aanpakken met o.a. politie, openbaar ministerie, belastingen, Regionaal Informatie en Expertise Centrum en Task Force Brabant-Zeeland. We willen dat inwoners weten waar ze (signalen van) crimineel gedrag kunnen melden en dat ze dit ook meer gaan doen. Dat staat ook in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten”.

Vangnet

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar iedereen anoniem informatie kan geven over ernstige criminaliteit en misdaad. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld hennepteelt, drugslabs, illegale prostitutie moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook informatie over fraude en corruptie, ook bijvoorbeeld in de zorgsector. M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als de anonimiteit gewaarborgd kan worden, stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten.

De gemeente ontvangt vanaf nu ook relevante signalen over criminaliteit en fraude. Om de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door gemeenten vorm te geven is een goede informatiepositie nodig. M.-meldingen kunnen hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Vanuit dit perspectief kan vervolgens afstemming met de strafrechtelijke lijn van politie en OM en de inzet van overige actoren plaatsvinden om te komen tot een effectieve integrale aanpak. De samenwerking past binnen de regierol die de gemeente heeft in de aanpak van ondermijning. Toegang aan het informatiesysteem van Meld Misdaad Anoniem wordt alleen verstrekt aan de ambtenaren openbare orde en veiligheid in verband met de vertrouwelijkheid van de info op het gebied van integrale veiligheid. Met het convenant wordt dit middels de AVG op een zorgvuldige wijze gedekt.

Burgemeester Steven Adriaansen: “het is altijd het beste om rechtstreeks naar de politie te stappen als je informatie hebt over criminele activiteiten, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd makkelijk. Er zijn veel redenen voor mensen om niet te melden. Bijvoorbeeld uit angst voor wraak of omdat je de dader kent. Het kan ook zijn dat mensen de gevolgen van melden niet kunnen overzien of dat ze er na die tijd simpelweg niets meer mee te maken willen hebben. Voor al die gevallen is Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Zij zorgen ervoor dat de informatie bij de opsporing terecht komt, maar de melder buiten beeld blijft.”

Bereikbaarheid

Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Melden kan ook 24/7 via een beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden