Woensdrecht heeft steeds minder te klagen

Foto: Pixabay / Alexas

HOOGERHEIDE – Over Woensdrecht valt niets te klagen. Nou ja, bíjna niets dan. Vorig jaar zijn er al met al tien klachten ingediend over de gemeentelijke organisatie en dat is fors minder dan het jaar eraan voorafgaand. Vandaag presenteerde burgemeester Adriaansen het Jaaroverzicht Klachten 2016 waaruit de daling bleek: in 2015 waren er nog 15 meldingen over de dienstverleding.  

Burgers die vinden dat ze onterecht of niet juist zijn behandeld door de gemeente, kunnen op grond van de Interne Klachtenregeling een klacht indienen. Het betreft vooral klachten die betrekking hebben op een wethouder, de burgemeester, de gemeentesecretaris of een amtenaar. "Elk klacht wordt serieus genomen", benadrukt burgemeester Adriaansen. Voor klachten die betrekking hebben op de raadsleden en de griffie, heeft de gemeenteraad een afzonderlijke Klachtenverordening.

Mediation

Alle ingediende klachten zouden betrekking hebben indicenten. "Een meerderheid van de klachten is middels interventie en mediation opgelost", aldus de burgemeester. "Hierdoor kon formele behandeling achterwege blijven. Dat komt de relatie met onze burgers ten goede." Bij geen van de klachten heeft de klachtenbehandelaar het nodig gevonden dat het College van B&W maatregelen moet treffen. "Uit het rapport kan worden geconcludeerd dat de klachten voor de burger naar tevredenheid zijn behandeld", zo concludeert burgemeester Adriaansen.