Werk aan de winkel voor Buitendienst bij groeizaam weer

Foto: Pixabay/StickerPhoto

HOOGERHEIDE – Het werk van de gemeentelijke Buitendienst is altijd seizoensgebonden. Nu het voorjaar weer is aangebroken en de natuur uit de winterslaap ontwaakt, is er volop werk aan de winkel. Onlangs zijn nog alle sloten gemaaid en schoongemaakt, zo laat de dienst weten. En waar nodig zijn de plantsoenen opnieuw aangeplant en diverse planten zijn teruggesnoeid. Welke werkzaamheden staan er aankomende maanden op de agenda van de buitendienstmedewerkers? Een overzicht…

De planning van april/mei:

  • Onkruidbestrijding: Hoog op de agenda van de Buitendienst staat onkruidbestrijding. Onkruid tussen de verharding wordt met de zogenaamde Wave (heet water) bestreden, maar in het plantsoen moet er gewoon met de hand gewied worden.
  • Water geven: Veel jonge planten en bomen moeten water krijgen om te overleven. Bomen krijgen water via een tractor met een waterkar erachter. Voor andere beplanting wordt er een kuubvat op de bus geplaatst.
  • Herdenkingsmonumenten: Op 4 mei worden in de diverse kernen bijeenkomsten georganiseerd bij de herdenkingsmonumenten. De buitendienst van de gemeente Woensdrecht zorgt er tegen die tijd altijd voor dat de monumenten er extra verzorgd bij staan. In Woensdrecht wordt het plantsoen direct rondom het monument overigens vrijwillig bijgehouden door inwoner en hovenier Bart van der Veen. De rest van de omgeving wordt door de buitendienst netjes gemaakt.
  • Knippen hagen en struiken: In mei worden de hagen en struiken weer geknipt. Er is met name aandacht voor de planten die verkeersonveilige situaties kunnen opleveren als ze te breed of hoog groeien. Doet een dergelijk probleem zich in uw straat of wijk voor, dan kunt u dit melden via verbeterdebuurt (online of app), of telefonisch bij de servicelijn.

De planning in mei/juni:

  • Eikenprocessierups: Eind mei wordt meestal ook de eikenprocessierups weer gesignaleerd. Omdat de brandharen van deze rups voor klachten zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen kan veroorzaken, worden deze bestreden langs doorgaande fietsroutes. Dit wordt overigens door een gespecialiseerd bedrijf gedaan. Met een biologisch bacteriepreparaat wordt er gespoten, zodat alleen de rupsen worden gedood.
  • Bloembollen: In het voorjaar wordt de gemeente opgevrolijkt door diverse bloemen van bloembollen. Wanneer de bloemen uitgebloeid zijn, kan het blad nog niet direct verwijderd worden. Het komt de bloembol ten goede wanneer dit pas gedaan wordt wanneer het blad afgestorven is. Dat is even niet het fraaiste gezicht, maar in juni wordt het blad dan afgemaaid.

Ontwikkelingen en investeringen

Vanaf 1 januari 2016 werkt de Buitendienst met wijkteams per kern en een wijkoverstijgend team, zo meldt de gemeente. Er wordt nog altijd geïnvesteerd in een goed functionerende dienst. Wethouder Jeffrey van Agtmaal legt uit: “De openbare ruimte speelt een belangrijke rol in de leefbaarheid in een dorp. We vinden het dan ook belangrijk dat het er netjes uitziet en uiteraard willen we ook dat ons personeel goed en veilig kan werken. Daarom wordt er nog altijd geïnvesteerd in materiaal en opleidingen. Daarnaast werven we momenteel nieuwe mensen. Qua materiaal zal er binnenkort een aantal nieuwe voertuigen aangeschaft worden, waaronder een tractor, een vrachtwagen en een maai/zuigcombinatie om op gazon bladeren te verwijderen”.