Wensboom Lions Club weer in gemeentehuis geplaatst

De Wensboom van de Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier is sinds donderdag 10 december 2020 weer in gebruik. In de loop van woensdag 9 december is alles weer in orde gebracht in de hal van het gemeentehuis  bij de Kerstboom van de gemeente. De Lions Club Woensdrecht Zuidkwartier is de gemeente Woensdrecht zeer erkentelijk om op deze manier, zoals vele voorgaande jaren, samen de kerstgedachte wederom naar buiten te kunnen brengen.

In de Kerstboom van de gemeente kunnen weer de kerstklokken met de wensen worden opgehangen. De persoonlijke gegevens worden met de wensdetails op een apart formulier in de naast de boom staande containerbus gestopt zodat de privacy is gegarandeerd.

De wensboom staat er tot en met vrijdag 8 januari 2021. De week erna gaan we met onze Wensboom commissie aan de slag om alle wensen te bekijken en te beoordelen.

Vorig jaar waren er maar liefst 36 wensen waarvan we er 11 hebben gehonoreerd. We hopen dit jaar op een groter aantal en gaan dan met de 4 leden van Lions Club vanaf 11 januari 2021 bekijken wat de haalbare en bruikbare wensen zijn. Het gaat er vooral om dat we die mensen die dat steuntje in de rug in deze lastige tijd extra nodig hebben, op een of andere manier blij maken omdat ze dat echt verdient hebben. Veelal zal het gaan om een vrijwilliger of een groepje van vrijwilligers die dat verdienen. In goed overleg gaan we dat steuntje in de rug verstrekken maar wel op een veilige manier met in achtneming van de geldende corona maatregelen.

Ook de activiteiten en sponsorinkomsten van de Lions zijn geraakt door de huidige pandemie. Echter juist nu is de wensboom belangrijker dan ooit en is besloten om alle wensen ook nu weer de aandacht te geven die ze verdienen. Daarnaast hebben we met dank onze jaarlijkse actieverkoop van chocoladeletters toch een mooi bedrag kunnen inzamelen om wensen te kunnen vervullen. We danken alle afnemers voor deze ondersteuning.

Qua planning hopen we dan eind januari al weer een heel eind te zijn met de beoordeling en zullen we de nodige wensen kunnen gaan vervullen.

Alle indieners van een wens krijgen van ons bericht (ook wanneer hun wens niet wordt vervuld). Daarom hebben wij wel het uitdrukkelijke verzoek aan de indieners om de gegevens duidelijk en leesbaar in te vullen zodat het voor ons geen onoplosbare puzzels worden; dat zou immers jammer zijn. Voor onze inwoners hopen we weer op veel kerstklokken met wensen in de gemeentelijke kerstboom.