Verzoeken voor donaties van het Coöperatiefonds 2020 kunnen worden ingediend

HOOGERHEIDE  – Al heel wat jaren inmiddels ondersteunt Rabobank vanuit haar Coöperatiefonds initiatieven die het maatschappelijke, sociale of culturele leven van inwoners in haar werkgebied verbeteren. Via dit fonds geeft Rabobank Zuidwest-Brabant een deel van de winst terug aan de samenleving.

Een vereniging of organisatie die lid is van Rabobank Zuidwest-Brabant en die gevestigd is in het werkgebied van de bank, kan in aanmerking komen voor een donatie. Wel moet het om projecten gaan die direct of indirect ten goede komen aan dit werkgebied. De aanvrager moet een gedeelte van de kosten van het project zelf of via sponsoring door anderen bijdragen.

Tot 10.000 euro bijdrage

De maximale donatie vanuit het coöperatiefonds is 10.000,- euro. Een aanvrager komt eens in de drie jaar in aanmerking voor een bijdrage. Evenementen, jubilea, braderieën, feesten, festivals en reguliere activiteiten vallen onder Rabo Clubsupport en komen niet in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds.

Aanvraag indienen

“Heeft uw vereniging of stichting een mooi project voor ogen, maar zijn er niet genoeg middelen? Dan kan vóór 16 februari 2020 een aanvraag voor een donatie uit ons Coöperatiefonds worden aangevraagd. Bekijk hiervoor de voorwaarden op www.rabobank.nl/lokale-bank/zuidwest-brabant/donaties”, zo laat Rabobank Zuidwest-Brabant weten. Overigens volgen in 2020 nog twee ronden waarbij een donatie uit het coöperatiefonds kan worden aangevraagd.