Verzamelingen en kunstobjecten voortaan óók gemeentelijk erfgoed

Ook collecties van bijvoorbeeld kunstwerken of bijzondere boeken, kunnen toegevoegd worden aan de gemeentelijke erfgoedlijst. Voorheen was dat alleen mogelijk voor gebouwen en monumenten. (Foto: Pixabay/Gellinger)

HOOGERHEIDE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht heeft een nieuwe Erfgoedverordening opgesteld. Dat heeft het college vanmiddag bekendgemaakt. Niet alleen onroerend goed, maar bijvoorbeeld ook verzamelobjecten kunnen hiermee tot gemeentelijk erfgoed benoemd worden. Deze verordening is ook voorzien van archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten. Deze zullen in de toekomst gebruikt worden in nieuwe bestemmings- en omgevingsplannen. De Erfgoedverordening wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

In 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden, waarin alle verschillende wetten en regels voor het behoud en beheer van cultureel erfgoed gebundeld zijn. Voorheen was de wetgeving hierin versnipperd. De bestaande Erfgoedverordening dateerde nog van vóór die tijd en diende daarom geactualiseerd te worden, aldus wethouder Jeffrey van Agtmaal. Nieuw aan deze erfgoedverordening is, dat er ruimte wordt geboden om niet alleen onroerend goed toe te voegen aan het gemeentelijke erfgoedregister, maar bijvoorbeeld ook een verzameling die cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis heeft. "Zolang het maar in eigendom is, of toevertrouwd is aan de zorg van de gemeente. Hierbij kan worden gedacht aan de ambtsketens van de voormalige gemeenten of kunst."

Archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten

De geactualiseerde verordening is nu ook voorzien van een archeologische en cultuurhistorische waardenkaart: "De archeologische waardenkaart geeft een overzicht van de archeologische verwachtingswaarden in onze gemeente. Deze zijn in kaart gebracht door de archeoloog van de gemeente Bergen op Zoom, die ook in Woensdrecht actief is. Dankzij zijn expertise is een gedetailleerdere kaart ontstaan dan de provinciale waardenkaart." De cultuurhistorische waardenkaart biedt een overzicht van het bovengronds cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Woensdrecht. De kaart bevat historischgeografische en historisch-(steden)bouwkundige objecten en structuren en de landschappelijke gebieden met cultuurhistorische waarde. Overblijfselen die daadwerkelijk nog in het landschap herkenbaar zijn en de ligging van de meest prominente verdwenen objecten en structuren zijn hierop aangegeven. Mooie voorbeelden hiervan zijn onze kerken, oude dijken, grensstenen en landhuizen. De lokale heemkundeverenigingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de totstandkoming van deze kaart.

Bestemmings- en omgevingsplannen

In toekomstige bestemmings- en omgevingsplannen dienen de waardenkaarten meegenomen te worden. Wethouder Van Agtmaal: “Erfgoed bestaat niet alleen uit gebouwen en monumenten, maar ook uit archeologische vondsten, landschapselementen, verzamelingen, kunst en dergelijke. De nieuwe erfgoedverordening brengt dit beter in kaart en daarom kan er meer rekening mee gehouden worden, zodat zaken met cultuurhistorische, of archeologische waarde bewaard blijven voor toekomstige generaties”.