Vergoedingsregeling kinderopvang voortgezet

Foto: Pixabay / Andreas Litschka

HOOGERHEIDE – Ook dit jaar is er weer vergoeding van de kosten van kinderopvang mogelijk, als er meervoudige problemen zijn binnen een gezin en het kind gebaat is bij opvang. Dat heeft wethouder Lars van der Beek (sociale zaken) dinsdag laten weten. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om opvang als gevolg van geestelijke danwel lichamelijke problemen bij ouders en kind.

“We zien dat er goed gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid”, aldus Van der Beek aan. Dit jaar konden zo 18 kinderen (tijdelijk) naar de kinderopvang. "Dit is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Kinderen hebben er baat bij: het is goed voor hun ontwikkeling en ook voor de ouders geeft het verlichting. Niet alleen op financieel vlak maar ook in de vaak complexe gezinssituatie.”

Medische indicatie

De wet kinderopvang is ontoereikend voor de situatie waarin deze gezinnen verkeren, zo constateert de lokale bewindsman. "De kosten voor kinderopvang worden niet gedekt door de Belastingdienst. Met de regeling Sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang 2019 geeft het college deze mogelijkheid dus wél." Aan de verlening van deze tegemoetkoming ligt altijd een medische indicatie, oftewel SMI, ten grondslag.

Weg beter te vinden

Kinderopvangorganisaties en organisaties die bij gezinnen komen waar sprake is van een lichamelijke, zintuigelijke, geestelijke of verstandelijke beperking weten de weg naar de gemeente steeds beter te vinden – aldus de gemeente. Overigens kunnen ouders ook zelf een aanvraag doen via het formulier op de website van de gemeente, zo benadrukt de wethouder.