Belange​loze inzet om lokaal en wereldwijd anderen te helpen

Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier

Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap. Lionsclub Woensdrecht Zuidkwartier maakt deel uit van District 110CW. Onze sponsorclub is LC Bergen op Zoom Scaldis. Wij komen iedere eerste (19:00) en derde dinsdag (19:30) van de maand bijeen in Restaurant Jagersrust te Ossendrecht.