Uilenberg, Arendsberg, Haviksberg, Zuidakkers: nieuwe straatnamen Hoogerheide

HOOGERHEIDE – Het gebied rondom de nieuwe ‘groene berg’, tussen de Scheldeweg en de Raadhuisstraat en achter het Hof van Holland, wordt opnieuw aangelegd. Als gevolg hiervan ontstaan er nieuwe straten die voorzien moeten worden van een straatnaam. Daarmee worden namen als Uilenberg, Arendsberg, Haviksberg en Zuidakkers toegevoegd aan het straatnamenregister van Hoogerheide. Het College van B&W heeft de nieuwe namen onlangs vastgesteld.

Bij de uitvoering van het 'Masterplan Hoogerheide' worden nieuwe straten, winkels, appartementen en huizen gerealiseerd. Deze straten dienen een nieuwe naamgeving te krijgen waarvan de winkels, huizen en appartementen later genummerd worden. De gemeenteraad heeft het Masterplan vorige maand vastgesteld.

Inzage

De stukken liggen bij de centrale balie van het gemeentehuis tijdens de openstellingsuren ter inzage èn kunnen buiten de openstellingsuren op afspraak worden ingezien. Indien gewenst kan tegen betaling van de kosten een afschrift ervan worden verkregen.

Ook is het mogelijk de stukken digitaal te raadplegen (link opent in nieuw venster)