Studie: jachthaven voor Woensdrecht

OSSENDRECHT / WOENSDRECHT – Met de aanleg van een nieuwe jachthaven , die aansluit op het Schelde-Rijnkanaal, zou de regio optimaal kunnen profiteren van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden. Dat blijkt uit een studie, die over de toekomst van de Brabantse Wal is uitgevoerd en vandaag is gepresenteerd. Waar de aanlegplaats zou moeten komen, wordt onderzocht: mogelijk bij Woensdrecht maar ook Ossendrecht is in beeld. 

Tot de aanleg van het Schelde-Rijnkanaal in 1975 had het dorp een eigen bietenhaven. "Zo kan de regio aansluiten bij de tradities", blijkt uit het rapport. Met de aanleg zouden ettelijke tientallen miljoenen euro's gemoeid zijn, die volgens het berekeningsmodel echter op termijn terug te verdienen zijn met aanleggelden. Ook worden alternatieve financieringsmogelijkheden aangedragen zoals crowdfunding en sponsoring.

Horeca en verblijfsrecreatie

Om de regio een toeristische 'boost' te geven zijn ook aanvullende voorzieningen ingepland, zoals horeca en verblijfsrecreatie. Hotels, campings maar ook een luxe resort -gericht op de internationale bezoeker- behoren tot de mogelijkheden. Ook zou aansluiting gezocht kunnen worden op watersportevenementen in Zuidwest-Nederland.