Regionale woningcorporaties slaan handen inéén op weg naar 2030

Foto: Pixabay

HOOGERHEIDE –  De woningcorporaties in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden hebben hun 'Visie op Wonen en Leven 2030' geactualiseerd. In deze visie verwoorden de corporaties hun gezamenlijke analyse van de regio als woon- en leefgebied én een realistische aanpak van de problemen die op deze terreinen spelen. In de gemeente Woensdrecht gaat het om Woningstichting Woensdrecht en Stadlander. De overige woningcorporaties in deze regio zijn Woonkwartier, AlleeWonen, Stadlander, R&B Wonen en RWS Goes.

De woningcorporaties roepen de gemeenten waarin zij werkzaam zijn in een manifest op om samen tot een regionale aanpak te komen. ‘We moeten niet blijven steken in een aanpak per corporatie en gemeente, maar samenwerken en ons beleid afstemmen. Het is nu zaak om het beleid te verbreden en aan te scherpen. Dat biedt veel meer kansen om de uitdagingen met lokaal maatwerk op de regionale woningmarkt aan te gaan’, luidt de boodschap.

Actualisatie woonmarktonderzoek

Uit de actualisatie van het woonmarktonderzoek blijkt dat de woningmarkt in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden zich in 2030 kenmerkt door een afnemende behoefte aan sociale huurwoningen en een stabilisatie van ‘goedkope scheefheid’. Het zullen vooral kleine één- en tweepersoonshuishoudens zijn die huren. Kinderen verlaten het ouderlijk huis en het aantal huishoudens met een zogenoemd ‘leeg nest’ neemt toe. De vraag naar aanpasbare en gelijkvloerse woningen zal stijgen omdat de regio vergrijst en de oudere mensen eventueel met ondersteuning langer zelfstandig blijven wonen. Een groot deel van de mensen die pensioengerechtigd worden en waarvan het besteedbaar inkomen daardoor daalt, woont nu in een koopwoning. Zij zullen bij pensionering niet gaan verhuizen naar een huurwoning. 

Samen optrekken met gemeenten

De woningcorporaties vernieuwen daarom wat verouderd is en voegen aan de woningvoorraad slechts toe wat ontbreekt. Ze kiezen daarbij vooral voor bestaand bebouwd gebied. Van de gemeenten vragen zij ook voor de koopmarkt de woningbouwprogrammering en grondpolitiek op deze werkelijkheid af te stemmen. Daarnaast vragen de corporaties aandacht van de gemeenten voor de groep middeninkomens om te voorkomen dat deze groep tussen wal en schip valt. Voor de woningcorporaties is het van belang in de gaten te houden dat het aantal huurwoningen met een lage huurprijs voldoende is omdat het aantal kleine huishoudens binnen de primaire sociale doelgroep zal toenemen.

• Het manifest ‘Wonen met toekomst’ is te vinden op de website: www.visiewoningmarkt2030.nl