Rabobank Zuidwest-Brabant wil lokaal het verschil maken

HOOGERHEIDE – Al ruim een eeuw lang staat Rabobank Zuidwest-Brabant midden in de samenleving. De coöperatieve bank is betrokken bij veel maatschappelijke initiatieven in deze regio. Dat gebeurt heel bewust, zo legt directievoorzitter Ed Vreman uit: “Wij zijn een organisatie die graag samenwerkt om de regio verder te ontwikkelen”. 

Dat deze doelstelling steeds wordt omgezet in daden blijkt ook nu weer uit het jaarverslag 2017 dat de bank publiceert. Hierin legt de Rabobank maatschappelijke en financiële verantwoording af. Het verslag illustreert tevens de betekenis van de bank voor mens, milieu en maatschappij en laat zien welke groei er in 2017 heeft plaatsgevonden.

Samen sterker

Lokaal wil Rabobank het verschil maken. Ze helpt klanten in de gemeente Woensdrecht verder op het gebied van ondernemerschap en zelfredzaamheid. Ook het versterken van de lokale leefomgeving en het bijdragen aan een duurzame voedselproductie zijn belangrijke punten voor de bank. Directievoorzitter Vreman daarover: “Samen maken we de regio sterker. Dat is goed voor de economie. We gaan veel verder dan bijvoorbeeld het verwerken van een betaling en stellen ook onze mensen, kennis en ons netwerk ter beschikking”.

De maatschappelijke initiatieven duidelijk in beeld

In een infographic die gemaakt is voor de regio Zuidwest-Brabant laat Rabobank duidelijk zien welke maatschappelijke initiatieven er in 2017 zijn geweest. Veel van die initiatieven zijn door lokale kennis en betrokkenheid tot uitvoering gebracht. Alleen al in 2017 ondersteunde de bank via de Rabobank Clubkas Campagne en via het coöperatiefonds maar liefst 488 verenigingen en stichtingen in Zuidwest-Brabant. 

Uitbouwen maatschappelijke betrokkenheid

Ed Vreman benadrukt dat Rabobank Zuidwest-Brabant door gaat met het uitbouwen van de maatschappelijke betrokkenheid van de bank. “Een intensievere samenwerking in onze regio, ook tussen de gemeenten is hierbij belangrijk. Als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen en het toenemende beroep dat op de zelfredzaamheid van mensen wordt gedaan, dan is het heel zinvol om de krachten in deze regio te bundelen. Als lokale bank zullen wij daar zeker ons steentje aan blijven bijdragen”.