PvdA wil dat college lobbyt voor afschaffing ’trap op trap af’-systeem

PvdA-raadslid Wendy de Koning-Bogers kondigt de motie aan tijdens de raadsvergadering over de begroting 2020. (Tekst: Han Verbeem, foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – "Als we verder de trap af moeten, dan komen we onder water." Dat stelt PvdA-raadslid Wendy de Koning-Bogers naar aanleiding van de zware tegenvallers waarmee de gemeente Woensdrecht dit jaar wordt geconfronteerd. Zij heeft daarom tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend. Daarin wordt het college opgeroepen aan te dringen bij de rijksoverheid om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de afspraken van begin 2018. Verder wil de PvdA dat het college de minister vraagt het 'trap op trap af'-systeem zodanig aan te passen, dat er minder grote schommelingen zijn in de algemene uitkering. De motie is aangenomen met steun van ABZ, CDA en AKT.

Een afschrift van de motie wordt gestuurd moeten naar de minister van Binnenlandse Zaken, naar de fracties in de Tweede Kamer en naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

450.000 euro minder inkomsten

In de motie stelt de PvdA, dat de rijksuitgaven fors achter blijven bij wat eerder is toegezegd en dat daardioor de omvang van het gemeentefonds, het zogeheten 'accres', naar beneden is bijgesteld. "Dit alles heeft tot gevolg dat Woensdrecht ongeveer 455.000 euro minder inkomsten heeft", aldus de PvdA-fractie. "Door de schommelingen van het gemeentefonds is voor gemeenten een sluitende begroting lastig te maken", zo merkt raadslid De Koning-Bogers op in de motie. De Kamer zou bovendien in juni de regering hebben opgedragen om, samen met de gemeenten, uit te zoeken hoe negatieve financiële gevolgen van het 'trap op trap af'-systeem zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Forse maatschappelijke opgaven

De gemeente Woensdrecht staat de komende jaren voor forse maatschappelijke opgaven; onder meer wat betreft het klimaat. "Er zijn forse tekorten op jeugdzorg. Ook de invoering van het abonnementstarief WMO voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen zal een groot beslag zal leggen op de financiële middelen." De door de rijksoverheid uit te keren extra middelen ‘jeugd’ zullen onvoldoende zijn, aldus de PvdA, en slechts tijdelijk verlichting bieden. "Het is van belang is dat de rijksoverheid meer aandacht krijgt voor structurele oplossingen, zodat gemeenten financiën kunnen sturen op een verantwoord begrotingsevenwicht."