Projectteam ‘Kansrijk Schakelen’ presenteert tussentijdse resultaten online

BRABANTSE WAL –  Vandaag – woensdag 27 januari – worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd van het project  ‘Kansrijk Schakelen’, dat als doel heeft om leerlingen tussen 10 en 14 jaar te begeleiden op het gebied van (begrijpend) lezen naar een zo optimaal mogelijke overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. De resultaten worden gepresenteerd via een video op kansrijkschakelen.nl. In een tijd van onderwijs op afstand waarbij directe persoonlijke begeleiding wegvalt, wordt het belang van ‘Kansrijk Schakelen’ extra onderstreept.

Eerste keuze: ‘begrijpend lezen’

September vorig jaar schakelden maar liefst 450 geïnteresseerden vanuit het primair – en voortgezet onderwijs in bij het webinar “Inschakelen”, dat als kick-off diende voor het project. Zij kregen uitleg over het doel van het project: een natuurlijke doorstroom van basisonderwijs- naar voortgezet onderwijs op het gebied van ‘begrijpend lezen’. Dit doel is mede gekozen, vanwege de forse daling van de leesvaardigheid onder jongeren. Ze maakten ook kennis met het projectteam dat bestaat uit twee projectleiders en een werkgroep waarbij de vijf Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) –  ’t Ravelijn, Auris, Stiching SOM, ZuidWestHoekCollege en Onderzoek ‘Close Reading’ – worden vertegenwoordigd.

Gestelde doelen

In de afgelopen maanden is binnen het project door de PLG’s gesproken over de benodigde aanpak. Dit heeft geresulteerd in drie actiepunten:

  1. het ontwikkelen van een stappenplan voor close reading. Hierbij krijgt elke docent, ongeacht het vak, tools om een leerling te begeleiden op het gebied van begrijpend lezen;
  2. het opzetten van een ‘ontwikkelingslijn voor leesplezier’, waarbij de ontwikkeling van de leerling zichtbaar wordt;
  3. het ontwerpen van een praktisch model waarin het stappenplan close reading, de  ontwikkelingslijn voor leesplezier en de samenwerking van primair – en voorgezet onderwijs zijn geïntegreerd.

Video tussenevaluatie op kansrijkschakelen.nl

In de video op kansrijkschakelen.nl worden de tussentijdse resultaten en de vervolgstappen gepresenteerd. Belangstellenden en betrokkenen worden uitgenodigd om met het projectteam verder “op te schakelen”.