Openhartig verhaal van Özcan Akyol illustratief voor het belang van het project “Kansrijk Schakelen”

BRABANTSE WAL – Woensdagmiddag 30 september werd online de aftrap gegeven voor het onderwijsproject “Kansrijk Schakelen”, dat ervoor moet gaan zorgen dat alle leerlingen de overstap van het basis- naar voortgezet onderwijs binnen de Brabantse Wal gemeenten zo goed mogelijk maken. Het accent tijdens de kick-off lag op het belang van lezen. Het openhartige verhaal van schrijver en columnist Özcan Akyol – hoofdgast tijdens de kick-off – benadrukte dat belang.

‘Eus’ vertelde hoe zijn Turkse achtergrond en omgeving, het analfabetisme van zijn ouders, het ontbreken van zelfvertrouwen en zijn desinteresse voor het lezen van boeken hem aanvankelijk op achterstand zette. Maar zeker ook het ontbreken van vertrouwen in zijn capaciteiten door zijn leerkracht, ondanks dat hij het hoogste van zijn klas scoorde op de Cito-toets, heeft hem parten gespeeld. Op wat latere leeftijd werd zijn interesse in lezen gewekt en dat betekende een forse stap vooruit in zijn ontwikkeling.

Gezamenlijke aanpak

De toelichting van Leo Soffers, penvoerder van het project en voorzitter van het college van bestuur van stichting SOM, verduidelijkte de doelstelling. Hij benadrukte het belang van een gezamenlijke aanpak door scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en de ondersteuning door ketenpartners zoals bibliotheken en lokale overheden.

Warm hart

Ook wethouder van onderwijs van de Gemeente Woensdrecht Lars van der Beek en wethouder onderwijs van de Gemeente Steenbergen Esther Prent gaven aan dat ze het project “Kansrijk schakelen” een warm hart toedragen. De beide gemeenten ondersteunen reeds initiatieven die taal en lezen bevorderen. Wethouder Prent verzekerde: “Als lokale overheid willen we ook binnen onze mogelijkheden meedenken en goede initiatieven ondersteunen.” Wethouder van der Beek voegde daaraan toe: “Aansluiten bij het project is belangrijk. Ik doe dan ook een oproep aan de scholen om dit te doen.”

Soms plezierig, vaak ook saai

Zowel leerlingen als ouders kwamen bij de kick-off aan het woord. Leerlingen vertelden hoe ze denken over het lezen van boeken, wat door een aantal als plezierig wordt ervaren maar door een flink aantal van de ondervraagden als saai wordt beschouwd.

Ouders gaven aan hoe pittig de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor de kinderen is. Vooral de grote veranderingen en de benodigde zelfstandigheid maken de overstap moeilijk. Een goede begeleiding is daarbij noodzakelijk.

Het traject

Aan het project doen de vier Brabantse scholen van Stichting SOM en twee scholen van OMO scholengroep BoZ e.o. mee: ’t R@velijn in Steenbergen en het ZuidWestHoek College in Ossendrecht. Er is een tussentijdse evaluatie in januari en het project zal op 12 mei 2021 worden afgesloten met een presentatie van de resultaten om het vervolgens in augustus volgend jaar uit te rollen naar andere scholen.

Samenwerking en advies

De projectleiders – Mandy Oerlemans van Stichting SOM en Angelique Kleinen van OMO scholengroep BoZ e.o. – gaven tijdens de kick-off aan dat naast het versterken van de samenwerking tussen de betrokken partners het project tevens is gericht op het geven van advies aan de scholen en het bepalen van de onderwijsinhoud met focus op begrijpend lezen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de inzichten vanuit empirisch onderzoek. Dit alles om de overstap van primair naar voortgezet onderwijs voor alle leerlingen zo soepel mogelijk te maken.

Terugkijken kick-off

De online kick-off trok de belangstelling van zo’n honderd deelnemers. Die stelden live vragen en plaatsten opmerkingen via de chatfunctie. De kick-off is terug te kijken via www.kansrijkschakelen.nl of direct op YouTube: https://youtu.be/jQLA7KN46Y4.