Online informatie bijeenkomst over negentien windmolens in Ze-Bra park

WOENSDRECHT – Nadat gemeente Woensdrecht door provincie Zeeland, Eneco en Zeewind eind 2019 werd geïnformeerd over de ontwikkeling van een windmolenpark op de gemeentegrens met Reimerswaal heeft de gemeente zich bij he project aangesloten. Doel daarbij was om het open polderlandschap zoveel mogelijk te behouden en om de duurzaamheidsambities te verwezenlijken. Het gevolg is nu een windmolenpark met 19 molens, waaronder ook de vijf huidige Woensdrechtse molens.

Nu zowel de Milieueffectrapportage (MER) met daarin een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) door de het college van b en w van de gemeente Reimerswaal is vastgesteld, kunnen de definitieve posities van de windmolens worden bepaald. (zie bijgevoegd kaartje, waarop de huidige Woensdrechtse windmolens met een geel cirkeltje zijn aangegeven. De blauw cirkels geven de bedoelde plekken van de toekomstige molens in het windmolenpark aan).

Informatiebijeenkomst

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Omdat het project voor het grootste deel gelegen is op het grondgebied van Reimerswaal is de gemeenteraad daar het bevoegd gezag voor diverse zaken binnen de vergunningverlening. Dit wil niet zeggen dat wij geen inbreng hebben. Onze gemeenteraad wordt binnenkort geïnformeerd en ook voor onze inwoners wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd”.
Op woensdag 10 februari kunnen inwoners van de gemeente Woensdrecht vanaf 20.00 uur deelnemen aan een online informatiebijeenkomst, waarin de initiatiefnemers zelf inhoudelijke informatie verstrekken.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk en kan via de website www.windparkzebra.nl.