Onderzoek leerplicht: iets minder verzuim, meer schooluitval

HOOGERHEIDE – Het schoolverzuim in de gemeente Woensdrecht is weer licht gedaald, stelt onderwijswethouder Lars van der Beek. Dit zou volgens de lokale bewindsman blijken uit het leerplichtverslag van Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL) over schooljaar 2015-2016. "Door een sluitende aanpak is het gelukt om het aantal jongeren dat niet ingeschreven staat op een school terug te dringen tot 1,3 procent", zo laat Van der Beek vanmiddag weten: het aantal thuiszittende leerplichtige jongeren is met 2 gedaald, van 9 naar 7. Een tegenvaller is er ook, zo meldt de gemeente: het aantal vroegtijdig schoolverlaters komt in schooljaar 2015/2016 uit op 1,7 procent. Dit zijn 2 personen méér dan het in schooljaar ervoor.

Verder is het percentage jongeren dat wel ingeschreven staat maar niet aanwezig is op school is gedaald tot 10,7 procent. Ook zijn er minder langdurige thuiszitters. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “We hebben ingezet op een goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaren, het onderwijs en de jeugdhulpverlening, zodat er een sluitende aanpak is. Dit werpt zijn vruchten af. We focussen hierbij niet alleen op minderjarigen. Ook voor de jeugd van 18-plus is het van groot belang dat ze hun school afmaken en een startkwalificatie halen voor ze de arbeidsmarkt op gaan.”

Preventie en verzuim

De wethouder laat in een verklaring weten, dat veel bereikt is met preventief beleid en door de korte lijnen in het contact tussen scholen en leerplichtambtenaren; dit om het schoolverzuim te verminderen en schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen. Resultaten zijn volgens Van der Beek geboekt bij zowel terugdringing van het absoluut verzuim (ingeschreven staan) als op relatief verzuim (daadwerkelijk aanwezig zijn).  Het aantal langdurig thuiszitters is echter afgenomen van 9 tot 7 jongeren.

Vrijstellingen

Uit het leerplichtverslag zou verder blijken dat er in de gemeente Woensdrecht vorig schooljaar 19 vrijstellingen meer afgegeven zijn dan het jaar daarvoor. In het totaal volgden in het verslagjaar 243 jongeren onderwijs in het buitenland, onder meer in België.