Microvida fuseert met microbiologisch lab ETZ-ziekenhuis Tilburg

Het microbiologisch laboratorium van het ETZ in Tilburg. (Ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Persfoto: ETZ)

BRABANTSE WAL / ROOSENDAAL / BREDA / TILBURG – De labs voor microbiologie en immunologie van Microvida (Amphia, Bravis en ZorgSaam ziekenhuizen) fuseren met het microbiologisch laboratorium van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Dat is dinsdag door de instellingen bekendgemaakt.

De fusie heeft géén direct verband met de huidige coronacrisis – zo benadrukt ETZ-woordvoerder Wim Pleunis; de plannen voor deze fusie dateren al van lang geleden. “De eerste gesprekken zijn hiervoor al medio 2018 gestart.” De werkzaamheden in de laboratoria van de vier ziekenhuizen worden op dezelfde wijze voortgezet. Pleunis: “De fusie van de laboratoria is om twee redenen in gang gezet: kwaliteitseisen en volumenormen. Om hieraan nu en in de toekomst te kunnen voldoen, is schaalgrootte nodig. Deze is via Microvida geborgd.”

Overdracht per april

Het Tilburgse lab wordt per april overgedragen aan het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) van Microvida. “Hiermee ontstaat er een integraal werkende laboratorium organisatie op het gebied van medische microbiologie en immunologie voor de regio Zeeland en West-Midden-Brabant”, zo laten Microvida en ETZ in een gezamenlijke verklaring weten.

Kwaliteitsborging eerste en tweede lijn

“Deze ontwikkeling past bij de gevoelde verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen om de laboratoriumzorg blijvend te kunnen borgen op een kwalitatief hoogwaardig niveau voor zowel de eerste als de tweede lijn”, aldus de verklaring. “Het voorkomen van dubbele diagnostiek en het direct beschikbaar hebben van de patiëntinformatie bij de betrokken professionals in de zorgketen, vormen belangrijke drijfveren voor dit regionaal samen gaan.”

Directiesamenstelling Microvida

De directie van Microvida wordt vanaf 1 mei gevormd door Bram Diederen, arts-microbioloog en medisch directeur, en Maxime Westendorp, directeur bedrijfsvoering. Samen dragen zij integrale verantwoordelijkheid voor Microvida.