Mantelzorgcafé in Ossendrecht

OSSENSDRECHT – De Brede WelzijnsInstelling Woensdrecht en TanteLouise-Vivensis nodigen iedereen van harte uit voor het Mantelzorg-café in de Gemeente Woensdrecht op woensdagavond 2 maart  in Zorgcentrum Mariahove te Ossendrecht. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. Thema van de avond is afstemmen en samenwerken met de professional

Rond het zorgen voor anderen kunnen zowel professionals, mantelzorgers én vrijwilligers betrokken zijn.  Vaak zijn er, met de verzorgde, vier partijen betrokken. Hoe zorg je dan dat de zorg goed geregeld is én blijft? Dit vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen de professional en de informele zorg. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Aan de hand van een vaste structuur/gesprekstechniek laten we zien hoe iedereen zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.

Een mantelzorg-café is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers, familie, beroepskrachten en belangstellenden. Hier is het mogelijk om ervaringen uit te wisselen, contacten te leggen of om er gewoon er even ‘tussenuit’ te zijn. De zaal is geopend  vanaf 19.00 uur en de avond begint om 19.30 uur. Rond  21.30 uur sluiten we af. Er zijn géén kosten aan verbonden. Een kopje koffie of thee wordt u aangeboden. Wilt u meer informatie over deze avond dan kunt u contact opnemen met de Ouderenadviseurs van de BWI, Kitty Kiezenberg, Lenny Winkel of Marga Esser. Telefonisch bereikbaar onder telefoon nummer: 0164 672049 of per e-mail: k.kiezenberg@bwiwoensdrecht.nl  m.esser@bwiwoensdrecht.nl  l.winkel@bwiwoensdrecht.nl