Lopende termijn waarderingssubsidies clubs en verenigingen één jaar verlengd door corona

(Foto: Pixabay / Alexa’s)

HOOGERHEIDE – Het Woensdrechtse college van B&W heeft besloten de lopende periode van waarderingssubsidies voor verenigingen met één jaar te verlengen; dit onder dezelfde voorwaarden. Het betreft de subsidies die de gemeente toekent aan verenigingen of voor activiteiten in het kader van het maatschappelijk belang. De subsidieregeling zou eigenlijk per 1 juni een nieuwe vierjaarlijkse termijn ingaan, maar dat is vanwege de corona nu uitgesteld. Volgend jaar gaat de aanvraagperiode voor de komende jaren in, zo laat het college weten.

“Het gaat dus niet om een incidentele subsidie voor bijvoorbeeld een jubilerende vereniging of om een budgetsubsidie”, zo benadrukt een gemeentewoordvoerder. Wat het laatste betreft” “Budgetsubsidie daarentegen is bedoeld voor stichtingen zoals de BWI, WijZijn Traverse of MEE West-Brabant, die uitvoering geven aan de beleidsdoelen van de gemeente.” Deze instellingen doen jaarlijks een aanvraag. “De waarderingssubsidie waar het nu om gaat, is bijvoorbeeld voor sportclubs, muziekverenigingen en carnavalsverenigingen.”

Oorspronkelijke deadline van 1 juni niet realistisch

Verenigingen hebben in 2016 de kans gehad om een waarderingssubsidie aan te vragen voor de periode 2017-2020. Deze subsidieperiode zou eind dit jaar aflopen. “Willen verenigingen in aanmerking komen voor subsidie in de nieuwe periode dan had de aanvraag vóór 1 juni dit jaar binnen moeten zijn bij de gemeente.” En dat blijkt onder de huidige omstandigheden niet reëel, zo constateert het college.

Stukje zekerheid

Diverse verenigingen hebben namelijk laten weten dat vergaderingen niet door kunnen gaan vanwege de coronamaatregelen. “Daarom heeft het college besloten voor verlenging van de huidige periode met een jaar. Dit geeft ook een stukje (financiële) zekerheid voor verenigingen in deze onzekere coronatijden.”

Aanvraag nieuwe periode vóór 1-06-2021

Verenigingen hoeven voorlopig geen nieuwe aanvraag in te dienen voor de nieuwe subsidietermijn. “Aanvragen voor de nieuwe periode – die dus per 2022 ingaat – moeten vóór 1 juni 2021 binnen zijn.  Verenigingen worden hierover per brief geïnformeerd.”