Kosten ISD Brabantse Wal: eerlijk zullen we alles delen

De gemeenteraad van Woensdrecht wil méér transparantie over de toegenomen kosten van de ISD Brabantse Wal. Raadsleden Ad Pijnen (inzet, boven) en Luc de Vos (onder) van het CDA willen weten of Woensdrecht niet teveel heeft afgedragen aan de ISD. Pijnen is adaptant bij ISD Brabantse Wal namens de Woensdrechtse raad. (Illustratie: Pixabay/3dman_eu)

WOENSDRECHT / BRABANTSE WAL – In de drie gemeenteraden van de Brabantse Wal was deze week commotie over de begroting van de gezamenlijke sociale dienst: de ISD. Voor 2018 neemt de begroting toe met 1,2 miljoen euro. Daarvan gaat zo'n 9 ton op aan de 'additionele kosten', oftewel gezamenlijke kosten die nodig zijn voor uitvoering. De kosten worden door drie gedeeld maar in Woensdrecht -maar ook  Steenbergen- rijzen twijfels of dat wel een eerlijke verdeling is. Daarom hebben de gemeenteraden van Woensdrecht en Steenbergen de ISD-begroting 2018 deze week weliswaar vastgesteld maar tegelijk een opdracht toegevoegd: er komt een onderzoek naar de kostenverdeling. En dan kan het zomaar zijn, dat Woensdrecht de laatste jaren teveel heeft betaald. Bij de gemeentelijke begrotingsbehandeling, aanstaande november, zal daarover al duidelijkheid moeten komen.

door onze politieke redactie

Alweer vijf jaar geleden, in 2012, besloten de drie gemeenten om de gezamenlijke sociale diensten onder te brengen in één organisatie: De ISD Brabantse Wal. Dat zou kostenbesparend werken, ook met het zicht op de nieuwe Participatiewet (toen nog bekend als de wet Werken naar Vermogen) waarbij gemeenten méér verantwoordelijkheden en verplichtingen kregen om mensen uit de bijstand te houden. De ISD vestigde zich in Bergen op Zoom, met een totaal aantal formatieplaatsen van 65 FTE. Bij de start is afgesproken dat de zogeheten 'additionele kosten' oftewel gezamenlijke uitvoeringskosten door de drie gemeenten worden gedeeld. Dat zou tot en met 2015 duren. Ook in 2016 en in 2017 is dit systeem in stand gehouden. 

Adaptant

De Woensdrechtse CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen is adaptant bij de ISD namens de Woensdrechtse gemeenteraad, en volgt het reilen en zeilen van de sociale dienst op de voet. Dat doet hij samen met Adri van Zweden (raadslid ABZ). Bij het huidige systeem van de kostenverdeling tussen de drie gemeenten plaatst hij grote vraagtekens. "We vinden dat de lasten eerlijk verdeeld moeten worden, en dat de kosten daar neergelegd moeten worden waar ze ook gemaakt zijn", aldus Pijnen. Er was al een afspraak tussen de drie Brabantse Wal-gemeenten om een benchmarking uit te voeren, een analyse door een onafhankelijk accountant, waarbij het systeem van additionele kostenverdeling grondig tegen het licht wordt gehouden. 

Van 65 naar 97 FTE

Dat stelt ook zijn collega-fractielid Luc de Vos, die in de raadsvergadering van afgelopen woensdag het woord voerde. "De ISD is begonnen met 65 FTE's en dat is inmiddels gestegen naar 97", legt hij uit. Dat heeft te maken met extra kosten door onder meer invoering van de Participatiewet maar ook door stijging van het aantal bijstandsgerechtigden in Bergen op Zoom. "De massaontslagen bij grote bedrijven zoals Philip Morris, Sabic en Akzo hebben duidelijke gevolgen gehad."

Daarom stelden beide gemeenten -Woensdrecht en Steenbergen- een identieke zienswijze op waarin de ISD de opracht krijgt de forse kostentoename transparant te maken. In Woensdrecht is het voorstel unaniem door de raad aangenomen. De Steenbergse politiek reageerde fel in de raad, waarbij Bergen op Zoom als 'het Griekenland van de Brabantse Wal' werd afgeschilderd – verwijzend naar de slechte financiële positie van de buurgemeente. "Die koers zijn we in Woensdrecht bewust niet opgegaan", benadrukt De Vos. "We vinden de samenwerking belangrijk en we kiezen daarom voor een constructieve houding".

Amendement

Ook in de Bergse raad is de begroting aangenomen, waarbij het college géén zienswijze had toegevoegd. Een amendement van het plaatselijke CDA om ook daar méér kostentransparantie te vragen van de ISD heeft het niet gehaald. Er tekende zich weliswaar een meerderheid af in de raadsvergadering van donderdag maar nadat wethouder Van der Weegen met zijn portefeuille zwaaide, trokken de fracties één voor één hun steun in. Het tegengeluid van Bergen op Zoom zal echter weinig veranderen aan de realiteit: in een samenwerkingsverband van drie, hebben twee de meerderheid. Het wachten is nu op de gemeentelijke begrotingsbehandeling, komend najaar…