Groen licht voor 22 projecten volksgezondheid en jeugd

(Archieffoto: PiaxaBay / Maxlkt)

HOOGERHEIDE – Met de goedkeuring van 22 activiteiten, gericht op jong én oud, geeft de gemeente Woensdrecht komend jaar invulling aan de gestelde prioriteiten binnen het jeugd- en het volksgezondheidsbeleid. Dat heeft het college van B&W vandaag gemeld. "Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten, workshops, preventieve en sportactiviteiten", zo laat wethouder Lars van der Beek weten. "Deze zijn voor onder andere jongeren, ouders, opvoeders, mensen met een beperking, (jonge) mantelzorgers en 75-plussers."

In totaal zijn 25 'actiekaarten' ingediend met voorstellen voor activiteiten. Daarvan zijn er 22 goedgekeurd. Het budget van 60.000 euro is begrensd en daarmee zijn diverse ideeën buiten de boot gevallen.  “Maar dit wil niet zeggen dat we ze vergeten”, zo benadrukt wethouder Van der Beek. “Veel initiatieven hangen samen met andere doelstellingen in het sociaal domein. Het initiatief ‘Smart met geld’ bijvoorbeeld: een project om jongeren van 15 tot en met 27 jaar verstandig om te leren gaan met financiële aspecten. Hier zit ook een groot aspect armoedepreventie in. Mogelijk kunnen we het vanuit dat perspectief toch nog (deels) realiseren.”

Op herhaling

Een aantal activiteiten wordt wegens succes herhaald, zo meldt de gemeente. "Dit geldt bijvoorbeeld voor de cursus valpreventie voor 55-plussers, waar veel behoefte aan blijkt te zijn. Een fysiotherapeut, de buurtsportcoach en een ouderenadviseur van de BWI werken samen met de KBO in deze preventietraining. Voorkomen moet worden dat oudere mensen door een valpartij onzeker worden en de deur niet meer uit komen."

Trendy sportprogramma

Ook het tegengaan van vandalisme door het aanbieden van een 'trendy sportprogramma' voor jongeren van 13 tot en me18 jaar geeft zulke goede resultaten dat dit ook in 2017 doorgaat. "Net als andere sportieve activiteiten om verschillende doelgroepen kennis te laten maken met sporten en bewegen."

Naar behoefte

Andere initiatieven zijn nieuw en zijn ontstaan vanuit de vraag vanuit de doelgroep. “De jongerenwerker gaat bijvoorbeeld met jongeren uit de inloop aan de slag met vragen over sparen, een eigen woning, verzekeringen en administratie”, geeft verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek aan. “Daar blijkt deze groep behoefte aan te hebben, dus is er samen met partners een programma opgezet.”

Gezondheid centraal

Ook ‘de gezonde sportkantine’ is een nieuw initiatief in 2017. Van der Beek hierover: “Samen met de sportverenigingen op de Brabantse Wal willen we kijken of er in kantines een gezonder aanbod van producten kan komen. Wilfred Genee is thuis in dit onderwerp. Hij toont sportverenigingen de mogelijkheden en geeft tips hoe zij gezondere alternatieven kunnen aanbieden zonder veel inkomsten te verliezen.”

Voorlichting alcohol en drugs

De gemeente zoekt ook in de voorlichting over alcohol en drugs de samenwerking met andere partijen. Zo heeft EHBO-vereniging Zuidwesthoek een voorlichting die goed bezocht wordt. “Samenwerking is dan een veel betere methode dan een soortgelijk initiatief blijven aanbieden”, aldus Van der Beek.