Gemeente zet digitalisering dienstverlening verder door

Thuis online een verhuizing doorgeven of een aanvraag indienen… wél zo makkelijk! (Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE – Inwoners die in de toekomst post van de gemeente graag digitaal willen ontvangen, kunnen dit vanaf heden aangeven in mijnoverheid.nl. "De gemeente Woensdrecht heeft zich onlangs aangesloten bij dit online communicatiemiddel en gaat dit stapsgewijs inzetten in de correspondentie met inwoners", zo laat een woordvoerder woensdag weten. Daarnaast zijn er weer drie nieuwe producten gedigitaliseerd, waarmee ondernemers, standplaatshouders en mensen met een beperking een product vanuit huis kunnen regelen.

Veel overheidsdiensten maken al gebruik van de persoonlijke website mijnoverheid.nl om online post te versturen. "Denk aan de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB en UWV. Ook de gemeente Woensdrecht staat voortaan in de lijst van overheidsinstanties die -bij toestemming van de klant- post voortaan online verzendt." Dit gaat stapsgewijs, aldus de gemeente. "In eerste instantie wordt het berichtenverkeer voor verhuizingen binnenkort digitaal aangeboden. Wie nu alvast aanvinkt in mijnoverheid.nl dat de gemeente post online mag verzenden, krijgt in latere instantie bijvoorbeeld de herinnering voor het verlopen van paspoort/identiteitskaart online toegestuurd."

Ondernemers

Voor ondernemers wordt het gemakkelijker gemaakt om de vergunning voor de drank- en horecawet up-to-date te houden. "Om alcohol te mogen verkopen, moet er een op de vergunning vermelde leidinggevende aanwezig zijn." Wijzigen binnen de bedrijfsleiding kunnen voortaan online doorgegeven worden aan de gemeente.

Standplaatshouders

Voor de aanvraag van een vergunning voor een losse standplaats hoeven standplaatshouders niet meer naar het gemeentehuis te komen. "Het gaat om een tijdelijke of vaste standplaats voor bijvoorbeeld een enkele oliebollen- of loempiakraam, een bakker of groente-, kaas- of viskraam." Dit geldt niet voor standplaatsen op weekmarkten; ook aan losse standplaatsen zijn regels verbonden. Het is raadzaam om eerst te informeren naar de mogelijkheden bij de gemeente, zo wordt geadviseerd. Dat kan via telefoonnummer 140164.

Gehandicaptenparkeerplaats

Ook een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats kan voortaan digitaal ingediend worden. "Mensen met een beperking, die een gehandicaptenparkeerkaart in hun bezit hebben, kunnen een voor hen gereserveerde parkeerplaats aanvragen. Vanaf heden kan dit niet alleen via een formulier op de website of via de balie op het gemeentehuis maar ook volledig online geregeld worden."

Makkelijk vanuit huis

De gemeente Woensdrecht zet in op het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, onder andere door meer producten en diensten te digitaliseren. De verantwoordelijk portefeuillehouder, burgemeester Steven Adriaansen, laat weten: “Voor sommige zaken hoeven mensen niet naar het gemeentehuis te komen. Steeds meer zaken kunnen vanuit huis geregeld worden op het moment dat het de mensen zelf uitkomt.” DigiD werkt daarbij veilig en gemakkelijk als online identificatiemiddel, aldus de gemeente.