Gemeente Woensdrecht houdt speelvoorzieningen volledig op niveau

Hoogerheide – Gemeente Woensdrecht meldt dat het college van burgemeester en wethouders het nieuwe ‘beleids- en beheerplan speelvoorzieningen 2021-2024’ heeft vastgesteld. Daarbij is goed gekeken
naar de levensduur van de huidige speeltoestellen en het budget is toereikend om de speeltuintjes in de gemeente de komende jaren op hetzelfde niveau te houden. In 2025 en 2028 moeten wel rekening houden met forse investeringen, omdat dan een groot aantal speeltoestellen aan vervanging toe is. Verder wordt de mogelijkheid om in de toekomst natuurspeelplekken te realiseren.

In de gemeente zijn 44 locaties met in totaal 221 toestellen. Die zijn veelal in samenwerking of zelfs op initiatief van de dorpsplatforms tot stand gekomen. Ook in de toekomst wil de gemeente dit met de dorpsplatforms blijven doen om het draagvlak voor de speelvoorzieningen breed te houden.

Meevaller

Er is een meevaller. In 2020 zijn alle speeltoestellen door een inspectiebureau bekeken en het blijkt nu dat meer dan de helft van de toestellen die in 2020 zouden moeten worden afgeschreven nog van voldoende kwaliteit zijn en nog wat jaren meekunnen. In 2025 zijn een kleine 70 toestellen aan vervanging toe, drie jaar later gaat het om bijna 90 toestellen.
Ook is besloten dat wanneer een kunstgrasondergrond aan vervanging toe is dit wordt vervangen door ‘decowood’. Dit materiaal is gemakkelijker in onderhoud en is minder vandalisme gevoelig. Overigens zullen de voetbalkooien het kunstgras nog blijven behouden.

“Spelen en bewegen is belangrijk”

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Buiten spelen en bewegen is belangrijk. De gemeente heeft daarom veel geïnvesteerd om het aantal speel- en beweegtoestellen weer op het gewenste niveau te krijgen. In het collegewerkprogramma opgenomen, is om het huidige aanbod van
voorzieningen in de openbare ruimte in stand te houden. Analyse van de beheers- en vervangingsopdracht laat zien dat het in 2020 vastgestelde budget van €53.000,- toereikend is om het huidige aanbod tot en met 2024 in stand te houden. Uiteraard moeten we wel tijdig met een oplossing komen voor de periode daarna”.

Goed in het oog

Ondertussen houdt de buitendienst van de gemeente de speelvoorzieningen goed in oog. Maandelijks is er een visuele inspectie, ieder kwartaal zal er een fysieke inspectie zijn en jaarlijks inspecteert een externe partij de kwaliteit en veiligheid van de voorzieningen.

Natuurspeelplekken

De komende jaren wordt gekeken of en waar natuurspeelplekken mogelijk zijn. Hier kunnen kinderen vrij spelen met bijvoorbeeld boomstammen, palen, touwen en ook water. De eerste natuurplek komt bij plan Noordrand in Ossendrecht.