Gemeente Woensdrecht evalueert subsidiebeleid

INGEZONDEN BERICHT, bewerkt door de redactie. (Foto: Pixaby / Alexas)

HOOGERHEIDE – De gemeente Woensdrecht gaat het subsidiebeleid evalueren. Sinds de inwerkingtreding van het subsidiebeleid op 1 januari 2016 werkt de gemeente nu ruim 3 jaar volgens de uitgangspunten die hierin beschreven staan. Omdat het huidige subsidiebeleid afloopt, is het gebruikelijk om het te evalueren en te onderzoeken op effectiviteit, werkbaarheid, doelgerichtheid en helderheid.

Het subsidiebeleid is er om verenigingen en stichtingen te ondersteunen die een maatschappelijk doel dienen. De gemeente kent drie soorten subsidievormen: één voor activiteiten die gekoppeld zijn aan de beleidsdoelen van de gemeente (budgetsubsidie), een waarderingssubsidie voor activiteiten in het kader van het maatschappelijk belang en een eenmalige subsidie voor bijvoorbeeld jubilerende verenigingen.

Enquête

Alle subsidierelaties hebben het verzoek gekregen om mee te werken aan een enquête die draait om drie praktische vragen: wat doen we goed, wat kan er beter en hoe regelen we dit. De enquête staat open tot 23 oktober. Relaties die de enquête hebben gemist, worden verwezen naar www.woensdrecht.nl/vragenlijst.

Uitkomsten

De resultaten van de rondvraag onder relaties en de eigen bevindingen van ambtenaren vormen samen de evaluatie. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht. Op basis daarvan wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om eventuele wijzingen door te voeren in het nieuwe subsidiebeleid vanaf 2021.