Gemeente stevent af op miljoenentekort over 2019

De wethouder financiën, Henk Kielman, had donderdagavond geen goed nieuws te melden aan de Woensdrechtse gemeenteraad. (Tekst: Han Verbeem. Foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – Een financiële schok voor de gemeentelijke boekhouding: de gemeente stevent af op een ongehoord tekort van anderhalf tot twee miljoen euro over het lopende boekjaar. De exacte getallen zijn pas 20 november duidelijk. Kort vóór de begrotingsbehandeling voor 2020 kreeg wethouder Henk Kielman van burgemeester Adriaansen het woord voor een "korte toelichting".

Enigzins ongemakkelijk de keel schrapend kwam het hoge woord eruit. "Om met de deur in huis te vallen: ik sta hier niet met goed nieuws." Kielman moet het toegeven. Het is het afgelopen jaar niet helemaal goed gegaan met het inzicht in de inkomsten en uitgaven. "Ik betreur dat zeer. Het betreft een tussenstand nadat de conceptbegropting 2020 al was gepresenteerd aan de raad."

Eigen bijdrage WMO

Eind september wer al een negatief verwacht van 207.000 euro. Daarbij was tegelijk door Kielman aan de financiële commissie een groot aantal onzekerheden aangegeven die tot een verdere negatieve bijstelling zouden leiden. "Begin dit jaar leek er weinig aan de hand', aldus Kielman. "Maar de eigen bijdrage WMO is op maximaal 17,50 per vierweekse periode gesteld. Door de toegenomen aanvragen, en de extra kosten voor de jeugdzorg – ondanks de tegemoetkoming van het Rijk – blijkt het niet mogelijk om binnen de kostenraming te blijven." Met de 141.000 euro als extra bijdrage aan Juzt zijn de tekorten op het sociaal domein opgelopen tot over de één miljoen.

Stikstofcrisis

Daar bovenop komen ook de gevolgen van de stikstofcrisis. "De hangaar op Avioplanda is uitgesteld naar een later moment. De leges die we dit jaar missen lopen in de tonnen." Alle onzekerheden worden nu bewaarheid, zo verzucht Kielman, en bij de recente herberekeningen dreigt nu een tekort van "ergens eindigen tussen de 1,5 enj 2 miljoen".

Finetuning

En er wordt nog steeds doorgerekend met 'finetuningen', zegt Kielman. "De exacte ciojkfers heb ik vandaag nog niet maar de orde van grootte blijft ongewijzigd. De exacte cijfers worden 20 november bekend."  Deze kennis kunnen we ook al gebruiken voor het volgend jaar. "Niets doen is geen optie."  Voor de komende jaren zijn er 'drie kranen' waaraan de raad kan draaien om financieel bij de sturen: de uitgaven, de ambities en de inkomsten. "Voor 2019,. 2020, en 2021 en verder is al een aantal acties doorgesproken", aldus wethouder Kielman. "Voor 2019 komen bezuiigingen en uitstel van uigaven. Ook al zijn het nog maar nauwelijks zeven weken." 

Kwartaalrapportages opnieuw ingevoerd

Doorkijkend naar 2020 worden de kwartaalrapportages weer ingevoerd. "We moeten strakker op de bal spelen."  Daarfbij wordt ook de provincie nadrukkelijker betrokken – deze moet beoordelen of de financiele  huishouding van de gemeente structureel op orde is. Daarom wordt in januari een besloten raadsbijeenkomst gehouden waarin het college samen met de raad wil kijken naar een sluitend meerjarenperspectief. Kielman: "We moeten meer grip en control zien te houden, zodat dit niet meer kan gebeuren in de toekomst." Ondanks de dramatiche afsluiting van het boekjaar 2019 laat het begrotingsjaar 2020 echter een licht positief resultaat zien. "En dat willen we zo zien te houden."