Gemeente stelt regels vast voor graafwerkzaamheden aan kabels en leidingen

(Redactie: Han Verbeem, foto: Pixabay / Bruno)

HOOGERHEIDE – De gemeente komt met een éénduidige regelgeving over de aanleg van en werkzaamheden aan ondergrondse kabels en leidingen. En dat is nodig, aldus wethouder Van Agtmaal: de Woensdrechtse bodem raakt steeds voller met leidingen voor telecom, stroom, water en andere voorzieningen.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren) ter vaststelling aan gemeenteraad aan te bieden.

Regie, coördinatie en handhaving bij gemeente

In de openbare ruimte vinden regelmatig werkzaamheden plaats voor het aanleggen, in stand houden en opruimen van kabels en leidingen. “Deze werkzaamheden hebben een directe relatie met het dagelijkse functioneren van de gemeente”, laat wethouder Jeffrey van Agtmaal weten. Voorbeelden hiervan zijn het opbreken van trottoirs en straten, omleidingen van het verkeer en hinder voor gebruikers van de openbare ruimte en omwonenden. “Het is daarom belangrijk dat de gemeente het juiste beleid inzet zodat de regie, coördinatie en handhaving met betrekking tot deze werkzaamheden op een adequate wijze gevoerd kan worden.” Er is, zo constateert de lokale bewindsman, zowel bij de gemeente als bij de netbeheerders een duidelijke behoefte aan uniformiteit van de regelgeving.

Noodzaak nieuwe regelgeving

De ondergrond van de openbare ruimte raakt steeds voller met een groot aantal kabels en leidingen. “Denk maar aan kabels en leidingen voor telecommunicatie, water, stroom en dergelijke. De verschillende partijen hebben allemaal andere belangen en uitgangsposities.” De gemeente heeft daarbij een coördinerende rol voor het goed verloop van de werkzaamheden. “Door het instellen van de AVOI wordt iedere aanvraag van elke netwerkbeheerder eenduidig behandeld. Voor de gemeente wordt het toezicht en de handhaving hiermee ook uniform. Ook worden de kosten en de overlast beperkt wanneer planning, voorbereiding en uitvoering beter op elkaar afgestemd worden. “

Vervolg

De AVOI is nu vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. “De volgende stap is vaststelling door de gemeenteraad. Vervolgens zullen de leges aangepast dienen te worden. In de huidige situatie wordt namelijk verschil gemaakt tussen aanvragen van telecom- en nutsbedrijven. Ook dit wordt uniform met de AVOI.”