Gemeente maakt inhaalslag bij huisvesting statushouders

Een groep statushouders, tijdens een introductiebijeenkomst van de gemeente in februari van dit jaar. Links op de foto: de wethouders Van der Beek (eerste van links) en Van Agtmaal (vierde van links). Foto: gemeente Woensdrecht

HOOGERHEIDE – Woensdrecht heeft in 2016 de achterstand ingelopen, die was ontstaan bij de huisvesting van statushouders. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag laten weten. "Omdat de vluchtelingenstroom sterk afnam, zijn eerder gemaakte afspraken met de subregio Brabantse Wal teruggedraaid", aldus de verklaring. "Woensdrecht hoeft hierdoor geen extra statushouders meer op te vangen." Voor 2017 was de taakstelling 30 personen, waarvan er inmiddels al 26 gehuisvest zijn; ook de maatschappelijke begeleiding zou voorspoedig verlopen.

Elke gemeente in Nederland krijgt van de rijksoverheid een aantal statushouders toegewezen; dat zijn mensen die na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen en daardoor recht hebben op huisvesting. De provincie Noord-Brabant is toezichthouder en controleert of gemeenten hieraan voldoen.

Toezicht van de provincie

Omdat de gemeente Woensdrecht al een aantal jaar achterliep met het aantal statushouders dat gehuisvest diende te worden, werden we onder actief toezicht gesteld door de provincie en moesten we een plan van aanpak aanleveren om de achterstand in te halen. Wethouder Jeffrey van Agtmaal: "In 2016 hadden we een taakstelling om 86 personen te huisvesten. Hiervoor komen er jaarlijks niet voldoende sociale huurwoningen vrij. Daarnaast is het belangrijk dat er ook nog voldoende huurwoningen beschikbaar blijven voor andere woningzoekenden. Het college heeft daarom gekeken naar bijzondere oplossingen om statushouders te huisvesten".

Pact van Brabant

Met het zogenaamde 'Pact van Brabant' werd vorig jaar afgesproken dat Bergen op Zoom en Roosendaal noodopvang voor 416 vluchtelingen per gemeente zouden bieden. De overige gemeenten zouden hierop de statushouders van hen overnemen. Dit ging in totaal om 208 mensen, waarvan Woensdrecht er dan 67 zou huisvesten. Enkele maanden nadat het pact gesloten was, werd volgens Van Agtmaal duidelijk dat de instroom van vluchtelingen sterk afnam: De noodopvang door Bergen op Zoom en Roosendaal bleek niet langer nodig. "In het eerste kwartaal van 2017 werd afgesproken dat zij de oorspronkelijke statushouders weer zelf zouden gaan huisvesten. Voor de gemeenten Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht betekent dit dat zij weer teruggaan naar hun reguliere taakstelling. Woensdrecht hoeft dus geen extra statushouders te huisvesten."

Actuele cijfers Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft de achterstand in 2016 ingelopen. Voor 2017 moesten wij in totaal 30 statushouders huisvesten (17 mensen in de eerste helft van het jaar, 13 mensen in de tweede helft van het jaar). Inmiddels zijn hiervan al 26 mensen gehuisvest. Voor dit jaar moeten er dus nog 4 personen een woning krijgen. Van Agtmaal: “Als wethouder volkshuisvesting ben ik trots op de inhaalslag die we gemaakt hebben. We voldoen nu aan onze taakstelling.”

Maatschappelijke begeleiding

Gemeenten hebben niet alleen de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Ook dient maatschappelijke begeleiding te worden geboden, aldus wethouder Lars van der Beek: "Het is belangrijk dat deze mensen snel inburgeren. Zij worden door de Brede Welzijnsinstelling begeleid bij het regelen van praktische zaken en bijvoorbeeld het leren van de taal. Er zijn ook veel vrijwilligers die hier een steentje aan bijdragen. Het is immers ook belangrijk dat statushouders een sociaal netwerk opbouwen".