Gemeente maakt 37.000 euro vrij voor ‘actiekaarten’ voor een actief Woensdrecht

(ingezonden bericht, bewerkt door de redactie. Illustratie: Pixabay / Gerd Altmann)

HOOGERHEIDE – Eerder stelden de drie gemeenten op de Brabantse Wal het uitvoeringsplan volksgezondheid vast. Woensdrecht kondigde toen al aan te gaan werken met lokale actiekaarten, waarin partners aangeven welke activiteiten zij ondernemen om de doelstellingen uit het plan te ondersteunen. Het college heeft het actieplan goedgekeurd en ondersteunt met een budget van bijna € 37.000. Dat heeft wethouder Lars van der Beek woensdag bekendgemaakt.

De lokale bewindsman maakt daarbij wel het v oorbehoud, dat aanpassing van de activiteiten mogelijk is, mocht dat noodzakelijk blijken door de ‘nieuwe realiteit’ die ontstaan is door de coronacrisis.

Doelstellingen

De actiekaarten dragen bij aan eerder geformuleerde doelstellingen op het gebied van volksgezondheid en jeugd:

 • het bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit;
  met als subdoelstellingen het voorkomen en verminderen van overgewicht, roken, (schadelijk) alcoholgebruik en drugsgebruik
 •  het bevorderen van de psychische gezondheid;
  met als subdoelstellingen preventie van depressie en eenzaamheid en overige psychische problemen.

Acties

De Brede Welzijnsinstelling (BWI) neemt in de gemeente Woensdrecht de coördinatie op zich van het uitvoeringsprogramma. Zij voeren zelf activiteiten uit en werken daarin samen met andere partijen. In de lokale activiteiten is er aandacht voor onder meer:

 • dementie: er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals de Moby Touch, om het gesprek te stimuleren, en de VR-bril om het begrip voor dementie te vergroten. Na gemeenten en ondernemers komt er dit jaar ook specifiek aandacht voor dementievriendelijke verenigingen;
 • mantelzorg: vooral de aandacht voor jonge mantelzorgers staat centraal;
 • gezondheid: voorlichting is er voor zowel jongeren (over thema’s zoals roken, alcohol en drugs) als 75-plussers, waarin ingegaan wordt op eenzaamheid, voorzieningen en langer zelfstandig thuis wonen;
 • psychische gezondheid: er wordt ingezet op preventie met bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining voor kinderen en een training ouderteam bij zwangerschap;
 • bewegen: jongeren worden enthousiast gemaakt door bijvoorbeeld schoolbasketbal, schoolsportmix en de competitie veldrijden.

Bepaalde activiteiten zijn gericht op specifieke problematieken:

 • scheiding: voorlichting en begeleiding is er voor verschillende doelgroepen (ouders, leerlingen op basisschool en voortgezet onderwijs, leerkrachten);
 • eenzaamheid: diverse activiteiten maken eenzaamheid bespreekbaar bij jongeren, mensen met dementie en ouderen;
 • vuurwerk: dit jaar wordt specifiek aandacht besteed aan vuurwerk in de voorlichting en preventie richting jongeren.

Of worden in een bepaalde kern opgezet:

 • in Ossendrecht heeft overgewicht bij kinderen extra aandacht;
 • de trendy sportclinics voor jongeren in Putte worden als zeer waardevol aangemerkt om beweging te stimuleren, overlast te voorkomen en jongeren in beeld te houden;
 • de jongereninloop in de middag en de avond maakt een groei door. Overlast voorkomen, op een laagdrempelige manier met jongeren aan de slag (individueel of op groepsniveau).

Voorlichting en preventie richt zich soms op specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld:

 • de cursus valpreventie voor 55+ gaat op herhaling, o.a. ingezet om ouderen vertrouwen te geven bij het bewegen en om sociaal isolement te voorkomen;
 • tijdens een speciale workshop voor opa’s en oma’s komt hun opvoedkundige rol ten aanzien van kleinkinderen aan de ore, naast thema’s als langer werken, mantelzorg en sociale contacten;
 • voor kinderen en jongeren met een beperking wordt er een sportinstuif georganiseerd om hen kennis te laten maken met verschillende sporten en bewegingsvormen;
 • reanimeren voor jongeren is er voor jongeren vanaf 14 jaar.

Terugblik op 2019

Wethouder Lars van der Beek (sociaal domein): “Gedurende het jaar gebeurt er ontzettend veel om onze inwoners te helpen om gezond en vitaal te blijven. Als we terugkijken over 2019 zien we dat vooral activiteiten voor ouderen, bijvoorbeeld rondom dementie, mantelzorg en valpreventie erg gewaardeerd worden.”

Bijeenkomsten voor 75+

Goed bezocht waren ook de informatieve bijeenkomsten voor 75+ en de middag in Huijbergen over zorg en veiligheid rondom huis. Van der Beek: “Hier komt een breder vervolg op rondom het thema vitaliteit. Ook bij de activiteiten voor jongeren zien we een groeiend aantal deelnemers. Dit geldt voor de inlopen én voor sport- en beweegactiviteiten. Dankzij de contacten met jongeren kan ingespeeld worden op wat er leeft.”

Actuele thema’s

Zo kwamen thema’s als lachgas en seksualiteit als items naar voren. Het geformeerde G- voetbalteam is ook echt een mijlpaal van vorig jaar. Het blijkt soms lastiger om volwassenen te bereiken en passende activiteiten te vinden voor de problematieken die bij hen spelen. “Voor komend jaar staat er weer genoeg op de planning. Hoewel we niet uitsluiten dat er wellicht aanpassingen in de planning nodig zijn vanwege de coronacrisis zetten alle partners zich vol energie in voor onze inwoners.”