Gemeente kapt 68 onveilige bomen na inspectie

Na een inspectieronde door de gehele gemeente, blijken 68 bomen dusdanig verzwakt te zijn dat ze gekapt moeten worden. (Foto: gemeente Woensdrecht)

HOOGERHEIDE – De gemeente Woensdrecht gaat dit jaar 68 onveilige bomen kappen. "Na een inspectie blijkt dat we van de veiligheid hiervan niet meer kunnen garanderen", zo laat wethouder Jeffrey van Agtrmaal weten. In Huijbergen gaat het om 10 stuks, in Ossendrecht om 11 bomen, in Putte 8 bomen en in Hoogerheide en Woensdrecht samen om 39 stuks. De bomen zullen worden gekapt door de gemeentelijke bomenploeg, in samenwerking met een gespecialiseerde aannemer.

In de gemeente Woensdrecht staan in totaal zo’n 10.500 bomen in de gemeentelijke buitenruimte. "De gemeente heeft een zorgplicht voor deze bomen, waarbij de veiligheid van inwoners en weggebruikers voorop staat", aldus de gemeente. Daarom wordt het gemeentelijke bomenbestand regelmatig gecontroleerd door een externe deskundige. "Op zorgvuldige wijze wordt na inspectie de kwaliteit van iedere boom in kaart gebracht", zo stelt de gemeente in een verklaring. "Het betreft puur de gezondheid van de boom die bekeken wordt en dit staat los van eventuele andere zaken, zoals klachten over hoogte of overlast bladverlies." Ook bomen die op het eerste zicht nog in orde lijken, kunnen een gevaar voor de omgeving zijn doordat ze van binnenuit zijn aangetast door bijvoorbeeld schimmels of een bomenziekte. Vorige maand zijn om deze reden al enkele tientallen eikenbomen gekapt aan de Hollandseweg in Huijbergen.

Uitvoering 

Er is een aantal bomen bij die een beschermde status genieten vanuit het bomenregister of het bestemmingsplan. "Voor deze bomen wordt een omgevingsvergunningprocedure doorlopen. Voor de overige bomen wordt dit niet gedaan, hiervoor is dit persbericht mede opgesteld. Waar mogelijk worden er bomen op locatie terug geplant, maar dit kan niet altijd. Dit wil niet zeggen dat het aantal bomen in onze gemeente afneemt, zo zijn er onlangs op diverse locaties ruim 150 bomen geplant, bijvoorbeeld aan de Scheldeweg en de Antwerpsestraatweg in Hoogerheide."