Fortuinstraat in beeld voor nieuwbouw basisscholen

Het huidige speelterrein en de aangrenzende hondenuitlaatplaats moeten, als het aan het college ligt, plaatsmaken voor de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum. (Bron: gemeente Woensdrecht)

WOENSDRECHT – Het college van B&W heeft de Fortuinstraat in Woensdrecht op het oog voor het nieuwe Integraal Kindcentrum in Woensdrecht. Dat heeft wethouder Lars van der Beek dinsdagmiddag bekendgemaakt. Het centrum is voorzien op de plek van het huidige speelterrein en de aangrenzende hondenuitlaatplaats. "De nieuwbouw moet in ieder geval onderdak gaan bieden aan basisscholen De Stappen en De Poorte", zo zegt wethouder Van der Beek. "Het college komt tot deze voorkeur na een uitgebreid locatieonderzoek en een unaniem advies van stakeholders." Het definitieve besluit is aan de gemeenteraad, die zich hierover tijdens de raadsvergadering van december zal uitspreken.

Via een uitgebreid locatieonderzoek zijn acht mogelijke locaties in de kern Woensdrecht en de wijk Heiakkers bekeken. Het gebied aan de Fortuinstraat komt als beste uit de bus. Van der Beek licht toe: “We hebben een zorgvuldige afweging gemaakt uit de verschillende opties. Deze locatie zorgt ervoor dat er een onderwijsvoorziening behouden blijft in de kern Woensdrecht, de locatie is goed bereikbaar en we kunnen er een veilige verkeerssituatie creëren. Bovendien is er genoeg ruimte beschikbaar om er een school te realiseren die past bij de groene omgeving, waar ook het onderwijs inhoudelijk perfect bij kan aansluiten.”

‘Learn, play and grow together’

Het nieuwe gebouw gaat in ieder geval onderdak bieden aan de basisscholen De Stappen en De Poorte. “Maar de wens is om er een écht Integraal Kindcentrum van te maken inclusief kinderopvang rondom het thema ‘Learn, play and grow together’. We verkennen de mogelijkheden om er ook andere voorzieningen een plek te geven, zoals maatschappelijke functies en het bibliotheekwerk. Ook medegebruik door andere organisaties wordt bekeken”, geeft Van der Beek aan.

Unaniem advies

Er zijn in dit voortraject veel partijen betrokken geweest bij het project. Behalve de scholen en de Stichting Lowys Porquin, waar beide scholen onder vallen, zijn dat collectieve belangenbehartigers als de dorpsplatforms Hoogerheide en Woensdrecht, de Wmo Adviesraad, Benegora, Namiro, bibliotheek Het Markiezaat en Woensdrecht Werkt. Ook deze partijen kwamen unaniem tot de keuze dat deze locatie de voorkeur heeft.

Vervolgtraject

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om een definitief besluit over de locatie te nemen. Pas daarna kan in beeld gebracht worden wat er moet gebeuren om de bouw te realiseren en hoe het gebouw eruit komt te zien. “Omwonenden worden betrokken bij het vervolgtraject”, belooft Van der Beek. “We doen ons best om een gebouw weg te zetten dat past bij de omgeving met een veilige verkeerssituatie. Maar zover zijn we nu nog niet.”

Informatieavond

Geïnteresseerden die willen weten hoe het college tot deze locatiekeuze is gekomen,
zijn welkom tijdens de informatieavond op 5 november a.s. om 20.00 uur bij basisschool De Poorte (Woensdrecht). Er wordt dan toelichting gegeven op het locatieonderzoek,
de afweging van de betrokken partijen en het collegebesluit.