Enquete onder inwoners Woensdrecht over veiligheid en leefbaarheid

Foto: Pixabay PhotoMix

HOOGERHEIDE – Inwoners van de vijf Woensdrechtse kernen kunnen mogelijk binnenkort een vragenlijst in de bus krijgen voor de Veiligheidsmonitor. Het bureau I&O Research is door de regiogemeenten gevraagd om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor samen te stellen. "Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt", zo laat de gemeente weten. 

"Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt! De uitkomten zullen namelijk gebruikt worden om het integraal veiligheidsbeleid vorm te geven in onze en omliggende gemeenten."

Inwoners bevragen over veiligheid en leefbaarheid

De burgemeesters in het veiligheidsdistrict De Markiezaten benadrukken het belang van de Veiligheidsmonitor; zo ook burgemeester Steven Adriaansen van Woensdrecht. “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeenten vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”. Het is volgens hem belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”