Eigen bijdrage huishoudelijke ondersteuning afgetopt

(Foto: Pixabay / AlexasFotos)

HOOGERHEIDE- De colleges van B&W van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen hebben de nieuwe WMO-tarieven vastgesteld voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding in 2019. In de nieuwe contracten met aanbieders is voorzien in de cao-afspraken voor werknemers in de huishoudelijke ondersteuning en begeleiding. Zij gaan erop vooruit. De eigen bijdrage voor cliënten verandert vrijwel niet en wordt zelfs gemaximeerd op €17,50 voor een periode van vier weken.

De nieuwe tarieven zijn in 'goede samenwerking met en naar tevreden van de gecontracteerde zorgaanbieders' tot stand gekomen, zo laat wethouder Lars van der Beek weten. De bestuurder en zijn collega's van de buurgemeenten zijn tevreden en spreken van van ‘nette tarieven’. Van der Beek: “Dit is goed nieuws voor onze inwoners. Zij krijgen de hulp die nodig is van medewerkers die daar correct voor betaald krijgen. Het is ook een signaal aan de sector: deze tarieven laten zien dat we kwalitatief goed werk erg belangrijk vinden.”

Werknemers gaan erop vooruit

Voor medewerkers in de sectoren huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is er vanaf 1 oktober 2018 een cao-index van 4% van toepassing. "Daarnaast zijn huishoudelijke hulpen hoger ingeschaald. Deze cao-afspraken zijn meegenomen in de vaststelling van de nieuwe tarieven voor 2019. In de resultaatovereenkomsten met de zorgaanbieders is vastgelegd dat zij een reële prijs krijgen voor het leveren van een dienst. Deze nieuwe tarieven doen recht aan dit uitgangspunt."

Eigen bijdrage begrensd

Voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding betaalt de cliënt een eigen bijdrage, zo melden de gemeentebestuurders. "Conform landelijke afspraken is deze per 1 januari 2019 vastgesteld op maximaal €17,50 per periode van 4 weken. Voor begeleiding blijft dat nagenoeg gelijk (nu: €17,60). Ook voor huishoudelijke ondersteuning wordt de eigen bijdrage vanaf 2019 op dat bedrag gemaximeerd. Nu kunnen cliënten (naar draagkracht) nog meer kwijt zijn."

Financiële gevolgen

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding nemen voor de drie gemeenten toe door de nieuwe prijsafspraken. "Deels wordt dit gecompenseerd door het rijk. Woensdrecht is naar verwachting een kleine €130.000,- per jaar meer kwijt aan huishoudelijke ondersteuning en begeleiding."