Eén gebouw voor basisscholen De Stappen en De Poorte

HOOGERHEIDE – Er komt één nieuw gebouw voor de basisscholen De Stappen en De Poorte, zo meldt de gemeente Woensdrecht. Vervanging van de bestaande, verouderde gebouwen blijkt de meest duurzame en functionele oplossing. Dit heeft verkennend onderzoek uitgewezen dat in april tot november van dit jaar is uitgevoerd. Renovatie bleek op verschillende gebieden 'te beperkt', aldus wethouder Lars van der Beek: "Vooral als je kijkt naar duurzaamheid, aansluiting bij het onderwijsconcept en voor (breder) gebruik van de gebouwen blijkt nieuwbouw noodzakelijk." Beide scholen zullen onder één dak komen. Van een fusie tussen beide scholen is echter geen sprake, zo benadrukt Van Beek.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen waar de school moet komen. Het is nog niet bekend of de gymzaal aan de Bloemenlaan in dit verhaal meegenomen wordt. Of de nieuwe school onderdak kan bieden aan andere maatschappelijke functies is ook onderwerp van vervolgonderzoek." De plannen worden nu nadere ingevuld in overleg met alle betrokkenen partijen. Van der Beek: "We willen een mooi project realiseren waar draagvlak voor is vanuit alle betrokkenen."

Verkennend onderzoek

In april 2016 besloot het College van B&W een verkennend onderzoek uit te voeren naar de huisvesting van basisschool De Stappen in de wijk Heiakkers in Hoogerheide en basisschool De Poorte in Woensdrecht. Aanleiding was het huisvestingsverzoek van de stichting Lowys Porquin, waar beide scholen onder vallen. Hoewel de beide scholen behoren tot een (katholieke) onderwijsstichting, is het zorgen voor een goede huisvesting een wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente.

Medegebruik door speelzalen en maatschappelijke functies

De daaropvolgende maanden heeft de gemeente onder meer onderzoek gedaan naar de functionele en technische staat van de bestaande gebouwen, de financiën, de planperiode, de locatie van een eventuele nieuwe school en gezamenlijke huisvesting met peuterspeelzalen, kinderopvang en andere maatschappelijke functies. Op basis van de rapportage verkennend onderzoek heeft het college vastgesteld dat vervangende nieuwbouw nodig is.

Bron: gemeente Woensdrecht