Duurzaamheidsnota nog dit kwartaal naar de Raad

HOOGERHEIDE – Wethouder Jefrey van Agtmaal heeft volop inhoudelijke bagage meegekregen voor het duurzaamheidsbeleid. Donderdag 19 januari was in het gemeentehuis een inspiratieavond, waar zo’n 75 deelnemers met elkaar van gedachten wisselden. De ideeën en suggesties van deze avond dienen als input voor de duurzaamheidsnota, die de wethouder aan de gemeenteraad zal presenteren. Van Agtmaal toont zich tevreden over de uitkomsten van het debat: “Ik ben zeer blij met alle informatie die we opgehaald hebben. Hiermee hebben we een goede basis gelegd voor het op te stellen beleid. Ik verwacht dat we hier nog het eerste kwartaal nader op terug zullen komen.”

Vanaf 2015 heeft de gemeente Woensdrecht besloten zich meer te richten op het thema duurzaamheid. De motie ‘Bevorderen Duurzaamheid’ is toen ook unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Momenteel lopen er al een aantal projecten die hieraan gekoppeld zijn. Denkt u hierbij aan Diftar en andere projecten die bijdragen aan het verminderen van afval en het scheiden van afval, de aandacht die er is voor het inkopen en opwekken van duurzame energie en de vele gebiedsontwikkelingen op de Brabantse Wal, waarbij we ook de biodiversiteit proberen te bevorderen. Maar ook LED-verlichting in de openbare ruimte en laadpalen voor elektrische auto’s.

Uitkomsten

Duurzame energie: Onder leiding van Henk Roefs (ZLTO) kwam onder andere het idee om in coöperatief verband te investeren in een zonnepaneleninstallatie. Verder vond men het belangrijk dat er met lokale producten gewerkt wordt en dat er goede samenwerking is tussen de opwekkers en gebruikers van energie.

Duurzame materialen: Gertjan Visse (Radiuscollege) prak met de partners over duurzame materialen. Hierin werd gesproken over energie neutrale mogelijkheden, aandacht voor agrarische grondstoffen, het stimuleren van burgerinitiatieven, het stimuleren van circulair gebruik, het inkoopbeleid van de gemeente, het gescheiden ophalen van afval bij bedrijven en aandacht hebben voor educatie/betrokkenheid van de jeugd.

Duurzame mobiliteit: Arno Verduin (Programmamanager Mobiliteit Regio West-Brabant) besprak dit onderwerp met de aanwezigen. De belangrijkste uitkomsten waren dat er vooral nog gewerkt moet worden aan de bewustwording bij mensen, het uitbreiden van elektrische oplaadpalen voor zowel de auto als de fiets en dat er gekeken moet worden hoe het openbaar vervoer duurzamer gemaakt kan worden.

Leefbaarheid: Onder leiding van beleidsambtenaar Laura Lambertus werd dit onderwerp besproken. Thema’s als lokale producten, zelfvoorzienend kunnen zijn (moestuinen, pluktuinen i.c.m. mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), aangepaste woningen (combinatie jongeren-/ouderenwoningen, kangoeroewoningen etc.), duurzaam bouwen en particuliere eigenaren motiveren werden besproken.

Gebiedsontwikkeling/biodiversiteit: Dit onderwerp werd door Robert Delien (Natuurpodium Bergen op Zoom) behandeld. Zaken die naar voren kwamen zijn: het behouden van de bestaande waardes van de bossen en de biodiversiteit, educatie, biologisch dynamische landbouw en het feit dat de natuur toegankelijk moet zijn (de belevingswaarde omhoog, maar met behoud van de natuurwaarden).