Dorpsplatform Woensdrecht krijgt 7.200 euro voor insectvriendelijk openbaar groen

(Redactie: Han Verbeem, Foto: Pixabay / Ron Berg)

HOOGERHEIDE – Het dorpsplatform Woensdrecht wil zich hard maken voor het versterken van de biodiversiteit in hun kern. Zij hebben hiertoe een voorstel bij de gemeente ingediend om de aanleg van wildbloemen en insectvriendelijke sierheesters mogelijk te maken. Het college van burgemeester en wethouders is onlangs akkoord gegaan met het voorstel, zo laat de gemeente weten, en stelt hiervoor €7.200 beschikbaar.

“Wereldwijd zien we het aantal insecten sterk afnemen”, aldus de gemeente. “Ook in Nederland en in onze eigen groene gemeente op de Brabantse Wal. Dit komt voornamelijk door voedselschaarste, omdat er niet genoeg voedselrijke planten meer voor hen zijn.”

Afname van het aantal insecten heeft grote gevolgen: bestuiving van bloemen en planten neemt af, dieren die de insecten eten (zoals vogels) krijgen het moeilijker, de natuurlijke plaagbestrijding neemt af (denk bijvoorbeeld aan de eikenprocessierups die verschillende natuurlijke vijanden heeft). Insecten zijn een wezenlijk onderdeel van het ecosysteem en zonder hen valt het hele systeem in elkaar, aldus de gemeente. “Door insectvriendelijke beplanting aan te planten wordt een geschikte leefomgeving voor insecten gecreëerd. De toename van insecten zal ook weer andere diersoorten en planten in het gebied stimuleren. Kortom, door meer bloeiende planten te planten wordt de algehele biodiversiteit versterkt en krijgt de leefomgeving daarnaast een impuls qua aantrekkelijkheid. “

Initiatief

Vanuit het dorpsplatform Woensdrecht is het initiatief ontstaan om op een tweetal locaties insectvriendelijke bloemenmengsels in te zaaien. Dit betreft dan de uitkijkheuvel bij de Fortuinstraat/Berglaan en onderaan het talud van de Vinkenslag, bij de Molenakkers. Op drie locaties worden verder insectvriendelijke sierheesters geplaatst: op de doorgang van de Melis Blecklaan naar de Rijzendeweg, op de hoek Stompe Torenlaan/Rijzendeweg en in het gazon bij de Tuinstraat/Marktje. Dit voorstel gaat €7.200 kosten en wordt van het nog beschikbare iDOP-geld van Woensdrecht afgehaald. Dit is een fonds met geld voor dorpsontwikkeling.

Fleuriger

Wethouder Van Agtmaal: “Bij dit plan snijdt het mes aan twee kanten, de openbare ruimte gaat er fleuriger uitzien én de biodiversiteit wordt vergroot”. Het dorpsplatform werkt daarnaast samen met projectbureau ORBIS die kleinschalige projecten op gebied van biodiversiteit stimuleert. Zij voorzien het plan van het dorpsplatform van bijen- en veldbloemenmengsels.

Aansluiting gemeentelijke visie

Het plan om de biodiversiteit te vergroten sluit volgens Van Agtmaal mooi aan bij de ambitie van de gemeente. “Biodiversiteit is een aandachtspunt in de gemeentelijke duurzaamheidsvisie en in het nieuwe groenbeleidsplan dat eind dit jaar zal verschijnen. Bovendien zijn we een van de partners van het West-Brabantse Bijenlandschap, met als doel een bijvriendelijke regio te worden. Dit initiatief draagt het direct aan bij.”