Doel-4 uitgevallen na noodstop: centrale nu volledig buiten werking

Donkere wolken boven de koeltorens van Doel (Tekst: Han Verbeem, foto: Chris van Klinken)

DOEL – De kerncentrale in Doel ligt nu volledig stil. Zaterdagavond is ook de reactor Doel-4 uitgevallen. Er volgde een automatische shut-down, die in gang is gezet door een technisch defect. Volgens Engie Electrabel, het Belgische energiebedrijf dat de centrale exploiteert, zou het gaan om een storing in het niet-nucleaire deel van de reactor. Electrabel stelt dat het gaat om een kleinigheid: zondagavond zou de reactor al weer opgestart kunnen worden. De overige reactoren lagen al stil: Doel-2 en Doel-3 zouden vanwege onderhoud buiten werking zijn en Doel-1 is enkele weken geleden getroffen door een lekkage, waarbij radioactief water ongecontroleerd is ontsnapt. 

In Nederland is met bezorgdheid gereageerd op het zoveelste incident rondom de omstreden kerncentrale. Het Bergse GBWP-raadslid en regionaal anti-Doel activist Evert Weys pleit zelfs voor een directe sluiting van Doel, nu de centrale volledig stil ligt. Het verouderde nucleaire complex staat op de nominatie om gesloten te worden: de Belgische federale overheid heeft aangekondigd Doel uiterlijk 2025 definitief buiten werking te stellen. Voorwaarde is wel, dat België tegen die tijd over voldoende (duurzame) alterntieve energiebronnen beschikt om de levering van stroom te kunnen garanderen. Inmiddels wordt de kerncentrale geplaagd door de ene storing na de andere. Grote zorg is er vooral rondom de gebrekkige communicatie vanuit de Belgische overheid: bij de eerdere lekkage van radioactief water is het incident pas dagen later in de publiciteit gebracht. 

Bijpraatoverleg provincies

Deze week sprak Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, tijdens zijn bezoek aan de gemeente Woensdrecht nog zijn bezorgdheid uit over de escalatie. Na een recentelijk gesprek met staatssecretaris Van Veldhoven is besloten tot een interprovinciaal 'bijpraatoverleg', zo vertelde hij, waarbij Van de Donk en zijn Zeeuwse collega Han Polman gezamenlijk aan de tafel gaan met onder meer de Belgische nuclueaire toezichtorganisatie Fanq.

Bijeenkomst 4 juli

Op 4 juli is er, op initiatief vanuit Evert Weys, een bijeenkomst van grensgemeenten over de situatie in Doel. Deze zal waarschijnlijk plaatsvinden in Het Markiezenhof. Weys heeft ook aangekondigd vanuit de regio een protestactie naar Brussel te willen organiseren.