De PvdA bundelt krachten: één afdeling voor de Brabantse Wal

Een campagnefoto van PvdA Woensdrecht in 2018. Op de foto, vlnr: Bram Bouman, Ellen van Oevelen, Johnny Vriens, Jeroen Beunk, Peter van Heijst, Cees Jaspers, Wendy de Koning-Bogers (raadslid en fractievoorzitter) en Ruud Gaarkeuken (raadslid).

(Ingezonden bericht. Foto: PvdA Brabantse Wal)

OSSENDRECHT – Terwijl de gemeenten nog huiveren over een mogelijke herindeling van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben de sociaaldemocraten de stap al gemaakt. De lokale afdelingen gaan nu gezamenlijk verder als PvdA Brabantse Wal. De krachtenbundeling is een mijlpaal, een grote stap voorwaarts – aldus afdelingsvoorzitter Yusuf Kaplan.

Voor de PvdA is deze stap een logisch gevolg van de al bestaande, intensieve onderlinge samenwerking. “Door de fusie kunnen we de bestuurlijke activiteiten slimmer organiseren en kan de afdeling de drie gemeenteraadsfracties, waar nodig, ontzorgen.” De Woensdrechtse gemeenteraad heeft een fractie van twee PvdA-leden: Wendy de Koning-Bogers (fractievoorzitter) en Ruud Gaarkeuken. Laatstgenoemde volgde onlangs Jeroen Beunk op als raadslid.

Sociaaldemocratische waarden

Lokaal verandert er niets, benadrukt Kaplan, en de raadsfracties blijven onder hun huidige gemeentenaam verder werken. “De PvdA-fracties in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken onverminderd hard aan het borgen van sociaaldemocratische waarden en een stukje mooier maken van de drie respectievelijke gemeenten.”

Landelijk groen licht

De fusie is al in het voorjaar 2019 door de leden van de drie afdelingen goedgekeurd maar heeft nu ook groen licht gekregen van het landelijk PvdA-bestuur. En daarmee is de samenvoeging sinds afgelopen weekeinde een feit. In het bestuur van de fusieafdelingen zijn PvdA-leden uit alle drie de gemeenten vertegenwoordigd. Yusuf Kaplan is de vroegere voorzitter van de PvdA Bergen op Zoom, de grootste afdeling van de drie.