Column – De horror van Bravis

De directie van Bravis heeft maandagavond in Wouw de inwoners van de regio uitleg gegeven over de verhuisplannen van het ziekenhuis. (Foto's: Bea Demmers)

BRABANTSE WAL / WOUW /  ROOSENDAAL – Maandagvond vond in De Geerhoek in Wouw een door Bravis georganiseerde informatieavond over de locatiekeuze nieuwbouw. Gastschrijfster Bea Demmers was er bij en doet in haar column verslag over haar bevindingen van de avond. "Het was volle bak, waarbij overigens op de SP na, alle politieke partijen blonken door afwezigheid!" 

door Bea Demmers

"Als spreker kwam als eerste Richard Pals (voorzitter medische staf) aan het woord. Kwaliteit komt op het eerste plan en kwaliteit gaat samen met volume-eisen waaraan op twee locaties niet kan worden voldaan. Met andere woorden: Wanneer in beide ziekenhuizen tezamen 50 darmoperaties worden uitgevoerd (ook al vallen deze onder hetzelfde bestuur en door dezelfde arts uitgevoerd) telt dit niet als één. Er moeten in elk ziekenhuis een bepaald aantal van dezelfde operaties worden uitgevoerd om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Wie overigens die kwaliteitseisen stelt, werd me niet helemaal duidelijk."

Eigen specialismen

"Hoewel er nooit enige calamiteit is geweest met betrekking tot het vervoeren van patiënten tussen beide ziekenhuizen, gaat om die reden toch de voorkeur uit naar één ziekenhuis. Beide ziekenhuizen hebben hun eigen specialisme: Bergen op Zoom heeft spoedeisende complexe zorg zoals bevallingen en hersenbloedingen en Roosendaal planbare zorg en kanker zorg. Omdat in sommige gevallen mensen meerdere klachten hebben, kan het zijn dat zij of de doctoren op en neer moeten reizen….daar wil men vanaf. Op de opmerking dat Bravis zelf in 2011 heeft gekozen voor deze invulling, kwam men weer terug op de kwaliteitseisen."

Schouders ophalen

"Dat het voor patiënten duurder om in Roosendaal te komen wordt vanwege reizen en soms bijna onmogelijk, zoals vanuit Stavenisse met openbaar vervoer, worden min of meer de schouders opgehaald. Men verwacht niet dat wachttijden voor een consult voor patiënten op zullen lopen, hoewel men nog geen idee heeft hoe men de zorg gaat inrichten."

Twee locaties niet haalbaar?

"Hans Ensing, van de Raad van bestuur, hamert erop dat volwaardige ziekenhuizen op twee locaties financieel niet haalbaar is. De omzet is nu €300 miljoen per jaar…..en dat is blijkbaar niet voldoende. Op het moment beslaan de twee locaties 100.000 m2 en dat gaat naar 70.000 m2, maar (er werd gezegd) dat men nog geen idee heeft hoe alles ingericht gaat worden op de locaties. In Bergen op Zoom blijft een volwaardige poli, maar men gaat bijvoorbeeld kijken of de psychische hulp niet naar de GGZ kan. Dit kan ook niet anders als banen gaan kosten."

Afspraken met de Provincie

"Wat betreft de eisen voor de locatie zou je bijna kunnen zeggen dat die zö opgesteld waren, dat Bergen op Zoom hier nooit aan had kunnen voldoen en om die reden van het begin af aan een locatie in Roosendaal gedacht is. Tel daar bij op dat de gemeente Bergen op Zoom ontzettend laat was met het zoeken naar een mogelijke locatie… en dan komen ze aan met Zoomland… tja. Roosendaal had alles al rond, en waren al afspraken gemaakt met de Provincie."

Aanrijtijden

"En dan kwamen natuurlijk ook de aanrijtijden aan bod… en dat is wel een interessante. Het RIVM heeft berekend dat de ambulance vanuit elke uithoek in het verzorgingsgebied binnen 45 minuten op de Bulkenaar kan zijn. En hoe wordt dit nou berekend…. met een computermodel! Nou kan ik op de computer in m’n ééntje een heel leger aan buitenaardse wezens verslaan…. maar of dit ‘real time’ ook gaat gebeuren, betwijfel ik toch echt. Op de vraag of men niet op verschillende tijden in het ‘echie’ dit zou kunnen uittesten gaf Ensing aan dit niet van plan te zijn. Wat een verassing dit antwoord. Maar ook voor bezoekers zou het wel eens knap lastig kunnen worden om op tijd op afspraken te komen. De A58 en A4 staan elke dat wel muur- en muur vast."

Onduidelijkheid over ontsluitingsweg

"Een bezoeker merkte ook op hoe Bravis die aanrijtijden heeft kunnen laten berekenen omdat de ontsluitingsweg nog helemaal niet vast staat? Er werd gisteravond wel gezegd dat mogelijk de afslag Wouwse Plantage in beeld was als hoofdontsluiting, maar ze weten nog niet eens waar ze het ziekenhuis weg gaan zetten op de Bulkenaar… of toch wel? De bereikbaarheid van Bulkenaar met het openbaar vervoer kwam diverse keren terug en wat dan fijn is dat dit de aandacht van de Raad van Bestuur heeft. De kans dat dit teruggekoppeld gaat worden naar de gemeenten (die moeten gaan onderhandelen met vervoersbedrijven) is toch wel redelijk aanwezig, maar misschien ben ik hier iets te pessimistisch in."

Bezwaren bewoners Tolberg

"Roosendaal mag dan heel blij zijn met het binnenhalen van het ziekenhuis, de bewoners van de Tolberg zijn dat allerminst. Hoewel op de getoonde tekening het ziekenhuis tegen deze wijk aanligt, verzekerde Ensing dat dit helemaal nog niet zeker is. Maar het kan niet tegen de snelweg, want mede om die reden is Zoomland afgeketst en het moet tegen stedelijk gebied (dat was één van hun eigen eisen en van de Provincie mag het niet in een landelijke omgeving). Met verwachtte autobewegingen van 2,5 miljoen op jaarbasis, verwacht de wijk behoorlijk wat overlast. En dan hebben we het nog niet over bv de sirenes van ziekenauto’s. Ook het feit dat de bewoners geen idee hebben of zij straks een gebouw van pakweg zes verdiepingen in de achtertuin hebben staan, wakkert de woede behoorlijk aan. Trouwens ook het feit dat de Roosendaalse wethouder ook schitterde door afwezigheid. Dat Ensing hier geen boodschap aan heeft bleek uit zijn antwoord dat er geen inspraak door bewoners was geweest omdat we het hier niet hebben over industrie… dus niet zeuren, mensen."

Gang naar de rechter

"Duidelijk is dat Bravis en de gemeente Roosendaal kan rekenen op behoorlijk wat bezwaren met diverse gangen naar de rechter. Dus of men in 2023 kan beginnen met de bouw, is maar zeer de vraag…. Wanneer men niet op tijd met de bouw kan beginnen zal in het verlengde de locatie in Bergen op Zoom openblijven."

Oude gebouw naar gemeente Bergen op Zoom?

"Als laatste wil ik nog meegeven dat Ensing aangaf dat de polikliniek in Bergen komt op de plaats waar nu de Fabiolaflat staat. Men wil het pand van het ziekenhuis dan aanbieden aan de gemeente Bergen op Zoom… pardon… wat moet men daarmee… een hogeschool vestigen misschien?"

"Mensen, dinsdag 21 mei is er nóg een bijeenkomst in Wouw… ga erheen!"