College trekt 55.000 euro uit voor 25 projecten jeugd en ouderenzorg

"Het aantal mensen met dementie neemt toe maar er lijkt nog altijd een taboe op te rusten", aldus wethouder Lars van der Beek. (Foto: Pixabay)

HOOGERHEIDE – Het college van B&W heeft het uitvoeringsprogramma 2019 vastgesteld voor activiteiten op het gebied van volksgezondheid en jeugd, zo heeft de gemeente laten weten. Er wordt 55.000 euro besteed aan 25 initiatieven; onder meer op het gebied van dementie, mantelzorg, echtscheidingssituaties, ouderschap en diverse sport- en spelactiviteiten voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

Het uitvoeringsprogramma kent een aantal nieuwe initiatieven, zoals de activiteit ‘zeilen met jonge mantelzorgers’, de theatervoorstelling ‘mantelzorg monologen’ voor professionals en een actieve bewegingsgame om 10 jaar jongerenwerk te vieren. Nieuw is ook het plan om een dementheek te ontwikkelen: een informatiepunt rondom dementie, gericht op alle leeftijden en met diverse materialen.

In beweging

Een aantal succesvolle activiteiten komt dit jaar terug. Zo is er weer een schoolbasketbal- toernooi en een veldrijcompetitie voor jongeren en krijgt de wekelijkse sportmix voor basisscholen een vervolg. Ook ‘trendy sport’ voor jongeren van 13 t/m 18 jaar en de sportinstuif voor kinderen en jongeren met een beperking staat opnieuw op de agenda. Verantwoordelijk portefeuillehouder Lars van der Beek: “Het is een concept dat aanslaat. Jong en oud vindt het leuk om kennis te maken met verschillende sporten en dat zorgt voor resultaat: mensen bewegen meer en een deel van hen wordt daadwerkelijk lid van een club.” Het tafeltennistoernooi voor gemengde doelgroepen, dat vorig jaar voor het eerst georganiseerd werd, leverde met 135 deelnemers een leuke mix op. Gekeken wordt of er een vijfjaarlijks terugkerend toernooi van gemaakt kan worden.

Voorlichting en preventie

Andere activiteiten gaan in op wat er speelt in de samenleving. “Zo neemt het aantal mensen met dementie toe maar er lijkt nog altijd een taboe op te rusten. Met simulatietrainingen, een muzikaal festival en een interactieve voorstelling hopen we meer aandacht op dementie te kunnen vestigen”, geeft Van der Beek aan. Diverse bijeenkomsten, lezingen en trainingen gaan in op de persoonlijke levenssfeer van mensen – zo laat de wethouder weten. Zo is er een sociale vaardigheidstraining voor jongeren, een programma bij echtscheidingen dat gericht is op jongeren en de ouders en ondersteuning bij opvoedthema’s. De voorlichting voor 75-plussers en de cursus valpreventie staan wederom op de planning. Nieuw is de training reanimeren voor jongeren.

Prioriteiten

De activiteiten die in 2019 uitgevoerd worden, leveren volgens Van der Beek "een bijdrage aan de door de gemeenteraad vastgestelde prioriteiten om overgewicht en diabetes tegen te gaan, gezonde voeding en beweging te stimuleren en in te zetten op de preventie van psychische problemen, roken, schadelijk alcoholgebruik en drugs." De ingediende actiekaarten gaan zowel in op het voorlichtingsaspect als op activiteiten om de doelstellingen te breiken.