College: behoud open landschap belangrijker dan duurzame windenergie

Illustratie: Pixabay. Tekst: Han Verbeem

HOOGERHEIDE / REIMERSWAAL – Het Woensdrechtse college van burgemeester en wethouders wil niet, dat aan de Zeeuwse kant van de gemeentegrens een windmolenpark komt voor opwekking van duurzame energie. "Vanwege het effect op het open polderlandschap van Woensdrecht ondersteunen wij dit plan in de huidige vorm niet", zo verwoordt wethouder Jeffrey van Agtmaal het collegestandpunt. Het plaatsen van extra windmolens past volgens de initiatiefnemers echter in de opgave van lokale overheden om duurzame energie te leveren volgens de RES (Regionale Energie Strategie), als alternatief voor energie uit milieubelastende fossiele brandstoffen.

De gemeente Woensdrecht is eind 2019 door de provincie Zeeland, Eneco en Zeeuwind geïnformeerd over de ontwikkeling van een grootschalig windmolenpark in Reimerswaal. Het gaat om 16 windturbines van 200 meter hoog. Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Vooropgesteld dat de gemeente Woensdrecht duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en graag samen wil werken met andere overheden om over te kunnen gaan op duurzame energiebronnen, kunnen we niet achter het plan staan om een nieuwe windmolenpark op de gemeentegrens van Woensdrecht en Reimerswaal te realiseren. De voornaamste redenen hiervoor is de aantasting van ons karakteristieke open polderlandschap. Wij hebben dit standpunt inmiddels officieel schriftelijk kenbaar gemaakt."  Het college wil daarom, dat Reimerswaal zoekt naar een andere plaats voor het windmolenpark, buiten het zichtsveld van de Woensdrechtse polder. "We verzoeken de gemeente Reimerswaal om het onderzoeksgebied uit te breiden, zodat er naar een andere locatie gezocht kan worden, zonder afbreuk te doen op het open polderlandschap”. 

Open polderlandschap

Het plan van het windmolenpark behelst 16 windmolens van circa 200 meter hoog in het achterland van Reimerswaal, aldus de gemeente. "Het open polderlandschap vanuit Woensdrecht richting Zeeland zou hiermee sterk aangetast worden. Eerder werd om deze reden al de ontwikkeling van windpark Kabeljauwbeek verwezen naar de achtergrond van het Antwerpse havengebied. De strijd die hiervoor is gevoerd en de strategische keuzes die hiervoor zijn gemaakt, zouden met het huidige plan teniet gedaan worden."

Laat in het proces

Het gemeentebestuur zou door de initiatiefnemers onvoldoende betrokken zijn geweest bij de plannen voor het nieuwe park, stelt wethouder Van Agtmaal. “Naast ons bezwaar over de locatie, vinden we het ook jammer dat we pas erg laat in het proces geïnformeerd zijn over het plan van het nieuwe windmolenpark. De grens tussen Zeeland en Noord-Brabant zou geen beperking moeten zijn om naar een voor alle betrokkenen acceptabele invulling voor de klimaatopgaven te komen.”