BWI organiseert vrijwilligerscollege

HOOGERHEIDE – Brede Welzijnsinstelling staat voor meedoen in de samenleving. Voor veel mensen is het doen van vrijwilligerswerk een waardevolle tijdsbesteding. Niet alleen verrichten ze werkzaamheden waar ze voldoening aan beleven en wat ze leuk vinden. Ook nemen ze actief deel aan de samenleving.

Om vrijwilligers extra ondersteuning te bieden voor het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk heeft de Brede WelzijnsInstelling (BWI) Woensdrecht een Vrijwilligerscollege opgestart. De BWI speelt hiermee in op de behoefte aan deskundigheidsbevordering en biedt een gevarieerd aanbod van cursussen tegen kostprijs.

Vorig jaar is er een behoefteonderzoek gedaan onder de verschillende vrijwilligersorganisaties. De eerste cursussen van het Vrijwilligerscollege zijn dan ook gebaseerd op de behoeften vanuit de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en zijn bedoeld ter ondersteuning, stimulering en waardering voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, die actief zijn binnen de gemeente Woensdrecht. De cursussen bieden vrijwilligers de mogelijkheid kennis op te doen en de eigen expertise te delen met andere vrijwilligers.  

Er is veel expertise binnen het vrijwilligerswerk. De BWI wil vraag en aanbod, op het gebied van kennis en deskundigheidbevordering, bij elkaar brengen en de behoeften van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties hiervoor als uitgangspunt nemen.
Bent u vrijwilliger en wilt u uw expertise delen of heeft u behoefte aan een bepaalde vorm van deskundigheidsbevordering, kunt u dit ook kenbaar maken aan de BWI, zodat zij dit mee kan nemen in het cursusaanbod van het Vrijwilligerscollege.

Programma van het Vrijwilligerscollege
PR en Marketing: Donderdag 18 februari 2016: Werven van vrijwilligers, PR en Marketing, vacatureomschrijvingen.
Fondsenwerving: Dinsdag 15 maart 2016: Fondsenwerving (met medewerking van het VSB fonds en het Stadlander Buurtcultuurfonds).
Klantgerichte benadering: Maandag 18 april 2016: Samenwerking met (andere) vrijwilligers, klantgerichte benadering, communicatie.

De cursussen vinden plaats van 19.00 uur tot 21.30 uur bij de BWI, Kromstraat 4, Hoogerheide.

Aanmelden
U kunt zich, tot zeven dagen voorafgaand aan de cursus, aanmelden via het e-mailadres: vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl.

Informatie
Voor informatie over het Vrijwilligerscollege kunt u contact opnemen met Antje Walhout, maatschappelijke makelaar bij de BWI, Kromstraat 4, 4631 KH Hoogerheide. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0164 672049 en via het e-mailadres vrijwilligerswerk@bwiwoensdrecht.nl.