Bravis definitief naar Roosendaal, Bergen krijgt stadspolikliniek

Het huidige Bergse ziekenhuis zal defiitief sluiten in 2025, heeft Bravis vandaag bekendgemaakt. Wel zal er een 'stadspolikliniek' komen, voor diagnostische behandelingen en voor anderhalvelijnszorg. (Redactie: Han Verbeem, foto: Hans-Jorg van Broekhoven)

BRABANTSE WAL – De kogel is door de kerk: Bravis kiest definitief voor Roosendaal-Bulkenaar als vestigingslocatie voor het nieuwe ziekenhuis. Bergen op Zoom krijgt een stadspolikliniek en ook wordt nauwer samengewerkt met huisartsen voor 'anderhalvelijnszorg'. Het huidige Bergse ziekenhuis sluit in 2025 de deuren; de oude Roosendaalse vestiging blijft na oplevering van de nieuwbouw nog tot 2030 in gebruik. Verder belooft Bravis in overleg te treden met vervoersmaatschappijen om de nieuwe locatie in Roosendaal bereikbaar te maken voor het OV.

Vorige maand maakte Bravis het voorlopige besluit bekend, om bij de nieuwbouw niet voor Zoomland te kiezen (tussen A4 en de Ruytershoveweg) in Bergen op Zoom maar voor landbouwgebied Bulkenaar nabij Roosendaal. Gesprekken met bewoners, belangenorganisaties en andere bezwaarmakers hebben niet geleid tot een herziening van het besluit. Bravis zegt wel met hen 'goede gesprekken' gevoerd te hebben. "Uit die gesprekken is ons gebleken dat de belangrijkste zorgen zich richten op de bereikbaarheid van de acute zorg, de bereikbaarheid van ziekenhuiszorg voor de chronische patiënt, openbaar vervoer en de gevolgen voor de directe woonomgeving voor omwonenden van de nieuwe locatie van het ziekenhuis", zo laat Bravis-directeur Hans Ensing in een verklaring weten.

Aanscherpingen

Dit heeft volgens hem geleid tot "een aantal aanscherpingen" in de uitvoering van het besluit. "Er zal nadrukkelijk sprake zijn van een stadspolikliniek in de gemeente Bergen op Zoom. Daarin zullen medisch specialisten spreekuur houden en daar zullen diagnostische mogelijkheden aanwezig zijn." Ook zal met de diverse huisartsengroepen in de bevolkingskernen van de gemeenten van het ziekenhuis gesproken worden om te komen tot mogelijkheden van zogeheten 'anderhalvelijns zorg' (spreekuur houden van de medisch specialist op gezette tijden in de groepshuisartsenpraktijken in de regio). Ten aanzien van het openbaar vervoer wil Bravis "samen met de gemeenten gaan praten met de aanbieders van OV over de bereikbaarheid van het ziekenhuis, zeker vanuit het westelijk deel van ons verzorgingsgebied."

Nieuwbouw 2025

Met de opening van de nieuwbouw in 2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom sluiten, zo heeft Bravis definitief besloten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. "Dat is nog een lange tijd, daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van patiëntenzorg en brandveiligheid, maken het noodzakelijk om ook in de tussenliggende periode kleine bouwkundige aanpassingen te blijven uitvoeren."