Brandhout of natuurwaarde: een verbitterde strijd om verloren bomen

Grondeigenaren Jonkers (foto links) en Van Dongen pleiten voor duidelijkheid over de bomenkap van 26 november 2016: van een verplichting vanuit het waterschap is nooit sprake geweest, stelt het tweetal in de Opinieraad Ruimte. Foto 2: de ravage op de particuliere percelen, de dag ná de houtkap.

HUIJBERGEN / HOOGERHEIDE – Jeroen Jonkers kan er nog niet over uit. "Het college liegt", zo stelt hij verbitterd. "Het waterschap heeft de gemeente nooit een kapverplichting opgelegd". Samen met Frans van Dongen mocht Jonkers dinsdag de leden van de Opinieraad Ruimte toespreken over de illegale houtkap op de bospercelen die ze beiden bezitten. Door een 'communicatiefout met de aannemer' liet de gemeente 26 november 2016 zo'n 1.500 m2 aan bomen omhakken op particulier gebied, zogezegd om een schouwstrook (onderhoudsstrook) aan te leggen bij een afwateringssloot. Het gaat om een bosgebied bij het vroegere Lissefortven, achter de Walsestraat.

Het college heeft het tweetal excuses aangeboden én een vergoeding van zo'n 430 euro per perceel, wat overeenkomt met de brandhoutwaarde van de afgevoerde stronken. De beide gedupeerden presenteren echter een geheel andere rekening: het herplanten van de bomen -waarvan sommigen 60 jaar oud zijn- kost zo'n slordige 300.000 euro. Inmiddels staan beide partijen al een jaar lijnrecht tegenover elkaar.

Feitenrelaas

Na de tegenclaim van Jonkers en Van Dongen wordt de toonzetting van de gemeente minder vriendelijk, zo blijkt uit de corresponentie van mails en brieven die het college als 'feitenrelaas' aan de vergaderagenda heeft toegevoegd. De schouwstrook en het opschonen van de sloot zou een verplichting zijn van waterschap Brabantse Delta; de twee mogen blij zijn dat ze niet mee hoeven te betalen in de kosten, zo is de tegenreactie. Volstrekten onzin, zo stelt Jonkers: er is géén opdracht geweest van het waterschap voor dergelijke werkzaamheden. Dat zou hij zwart op wit hebben van Brabantse Delta.

Niet welkom op gemeentehuis

Het tweetal is naar eigen zeggen graag bereid om in gesprek te gaan met het college en met verantwoordelijk wethouder Hans de Waal, maar de gedupeerden zijn niet welkom op het gemeentehuis. Ook een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) om inzage in de stukken te krijgen wordt afgewezen. Burgemeester Adriaansen heeft hen per brief laten weten dat hun claim wordt afgewezen en verwijst naar onwaarheden. Maar wát er precies onwaar is, wil het college niet zeggen – om zich in te dekken tegen "een mogelijke rechtzaak in de toekomst", zo blijkt uit vragen van AKT.

Geldklopperij

AKT-burgerlid Maarten de Graaf heeft sterk de indruk dat het 'college informatie achterhoudt'. In de uitvoerige correspondentie van e-mails en brieven zou niet compleet zijn. Raadslid René Adriaansen van coalitiepartij ABZ neemt het echter op voor zijn wethouder en noemt de eis tot schadevergoeding van Jongers en Van Dongen 'een stukje geldklopperij'. Raadslid Ludo Bolders van AKT intererumpeert hem: "Als úw tuin zou worden omgeploegd, neemt u dan ook genoegen met 430 euro?" 

Hand boven het hoofd

Cees Jaspers (PvdA) en Richard Musters (D66) constateren dat de coalitiepartijen de wethouder de hand boven het hoofd houden. En het feitenrelaas roept vooral vragen op, constateert Jaspers. "Want waarom heeft het college een schouwstrook aangelegd terwijl het beheer in handen is van het waterschap? Waarom is de sloot afgegraven, en behoort deze tot de primaire waterkering?" En de hamvraag is: wíe heeft uiteindelijk de opdracht gegeven tot het vrijmaken van de schouwstrook?

Niets te verbergen

Wethouder Hans de Waal: "We hebben ruiterlijk toegegeven dat een fout is gemaakt. We hebben meteen, de volgende dag, onze excuses gemaakt bij de grondeigenaren." De gemeente zou nadien niet meer op het terrein van beide heren zijn geweest en de afgravingen en grondwerken zijn per direct stopgezet. De bomen zouden geen 60 jaar oud zijn; rond 1990 zou het betreffende gebied nog compleet kaal zijn geweest, zo blijkt uit luchtfoto's. De beplanting is in 1993 aangelegd." En het dossier is wel degelijk compleet, werpt De Waal tegen op de vragen van de oppositie. "We hebben niets te verbergen, u mag het gehele dossier gerust inzien. We hebben als gemeente immers geen enkel voordeel bij het weghalen van bomen op andermans terrein".

Nieuwe opinieraad op 12 december

Musters vraagt vervolgens om schorsing van de vergadering om het dossier verder te bestureren, en krijgt bijval van Jaspers. "We kunnen als raadsleden geen advies geven als we niet de volledige kennis hebben." Voorzitter Adri Gelten neemt echter eenn geheel ander besluit: hij schuift het agendapunt door naar een geheel nieuwe opinieraad-bijeenkomst op 12 december. ABZ-raadlid Adriaansen sputtert nog even tegen maar de voorzitter Gelten is onverbiddelijk en sluit de discussie per direct af. Wordt vervolgd, over twee weken…