Bijna 2 miljoen EU-subsidie voor UVA-project Aviolanda

HOOGERHEIDE – De EU verleent 1,9 miljoen subsidie voor onderzoek naar onbemande vliegtuigen (UAV's) op Businesspark Aviolanda bij vliegbasis Woensdrecht. Dat heeft de gemeente deze week bekendgemaakt. Het geld komt van het zogeheten '2 Zeeën programma' van de EU, waarvoor de gemeente en tien projectpartners een aanvraag hebben gedaan. De subsidie is een co-financiering: de komende drie jaar wordt al met al € 3,2 miljoen geïnvesteerd in de clusterontwikkeling rondom UAV’s in Woensdrecht. “De verwachting is te rechtvaardigen dat de spin-off van dit project extra werkgelegenheid gaat opleveren”,  zo stelt burgemeester Steven Adriaansen.

Het gebruik van UAV’s neemt snel toe. In Nederland zijn momenteel ruim 200 bedrijven actief die UAV’s bedrijfsmatig vliegen of ontwikkelen, zo laat de gemeente weten. Vanuit de vraagkant is ook een groei te verwachten diverse sectoren hebben interesse in de toepassingen van UAV’s. Hierbij moet men denken aan toepassingen in onder meer de agrarisch sector, de civiele aannemerij, natuurbeheer, brandpreventie, inspectie en onderhoud.

Aviolanda als centrale locatie

Burgemeester Steven Adriaansen is verheugd met de Europese subsidietoekenning aan het project. “In de UAV-markt is vraag en aanbod onvoldoende bij elkaar gebracht en er zijn nog geen standaardtoepassingen ontwikkeld op basis van de marktvraag", aldus Adriaansen. "De doelstelling van onze samenwerking is om te komen tot een Europese clusterontwikkeling waarbij vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht op één test- en demo-locatie, namelijk Aviolanda Woensdrecht”

Icares project

Op het gebied van inspectie en het vergaren van data is er nog veel winst te behalen, aldus een gemeentelijk woordvoerder: "Zo richt het Woensdrechtse Icares-project zich op drie sectoren, landbouw, water en infrastructuur en bos en natuurbeheer, waarbij inspecteren en monitoren noodzakelijk is om het onderhoud en beheer goed en kosten efficiënt te laten verlopen. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen middels demonstratievluchten wordt er getracht een meer vraag gestuurde marktontwikkeling tot stand te brengen." Eindgebruikers krijgen inzage in de mogelijkheden van UAV’s in de dagelijkse bedrijfsvoering en ontwikkelaars en gecertificeerde vliegers van UAV’s krijgen inzicht in de marktvraag.

Demo events

Het project bestaat uit grootschalige demo-events. "De demo’s zullen éénmaal per kwartaal plaats vinden en worden uitgevoerd door gecertificeerde bedrijven. Hierdoor is het niet in strijd met de Nederlandse wetgeving. In totaal zullen er gedurende 3 jaar 12 demo’s plaatsvinden. De demo-events worden vooraf aangekondigd via de gemeentelijke communicatie kanalen.

• In het project participeren de navolgende partijen: University of Southhampton (UK), Innovation Centre of Contactless Technologies “CITC” (FR), GeoInfra (NL), REWIN (NL), Skycap (UK), ZLTO (NL) , Kent County Council (UK), Waterwegen en Zeekanalen (B), DARPAS (NL), Instituut Landbouw en Visserij(B).