Bewoners Korteven willen stiller asfalt en geluidsschermen snelweg

De toegenomen verkeersdrukte op de snelweg zorgt voor meer geluidshinder en voor de bewoners van Korteven is de maat vol. Zij willen dat Rijkswaterstaat de overlast aanpakt en maatregelen neemt. Foto: Pixabay / Benjamin Wiens

HOOGERHEIDE – De bewoners van het buurtschap Korteven in Hoogerheide willen dat Rijkswaterstaat maatregelen neemt om de geluidsbelasting van de A58/A4 op hun woningen tegen te gaan. Of het zover komt zal moeten blijken uit het saneringsprogramma dat in 2019 wordt opgesteld door het Rijk. Reden genoeg voor de bewoners om een brief te sturen aan Rijkswaterstaat, waarin ze nogmaals aandacht vragen voor hun situatie. De gemeente Woensdrecht ondersteunt deze brief.

Dat de geluidbelasting hoger is dan de wettelijke norm is al duidelijk, maar welke maatregelen worden genomen is nog onzeker. Rijkswaterstaat heeft een beperkt budget voor de saneringen en zal daarom prioriteiten moeten stellen. Eerst zullen de locaties met de hoogste geluidbelasting worden aangepakt. De resterende locaties komen vervolgens in aanmerking zolang er voldoende budget is. De bewoners roepen in hun brief op om Korteven als eerste prioriteit op te pakken.

Toename verkeersdrukte

“Het buurtschap Korteven ligt vlak langs de A58/A4 en de woningen hebben altijd al te maken gehad met geluidsoverlast. Na het doortrekken van de A4 is deze overlast alleen maar groter geworden omdat de verkeersdrukte flink is toegenomen. Het Rijk is nu aan zet om een saneringsprogramma op te stellen. Als gemeente willen wij de bewoners graag ondersteunen”, aldus wethouder van Agtmaal.

Gezamenlijk signaal afgeven

Daarom heeft het college besloten de brief van de bewoners te ondersteunen om zo een gezamenlijk signaal af te geven aan het rijk. In de loop van 2019 zal het saneringsplan naar verwachting gereed zijn.