Beweegtuin Hoogerheide: ‘Lekker actief bezig zijn voor jong én oud’

Het college van B&W is akkoord met de plannen van dorpsplatform Hoogerheide, om een openbaar toegankelijke beweegtuin te ontwikkelen bij het Philomenmahof. (Illustratie: Pixabay / Barbera Greenbaum)

HOOGERHEIDE – Tussen het gemeentehuis en Brede School De Boemerang ligt het Philomenahof. Het dorpsplatform Hoogerheide heeft het sportieve idee opgevat om hier een beweegtuin van te maken met beweegtoestellen en sportfaciliteiten voor alle generaties, zo laat de gemeente weten. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de plannen. Daarvoor wil het gemeentebestuur gelden inzetten voor dorpsontwikkeling.

"In het park achter het gemeentehuis staan momenteel alleen enkele speeltoestellen voor kinderen en een bankje voor ouders om op plaats te nemen", aldus het dorpsplatform Hoogerheide. Dat heeft het initiatief ingediend om meer uit het park te halen en hier een zogenaamde beweegtuin voor jong en oud te realiseren; dit in navolging van buurgemeente Bergen op Zoom waar een beweegparkt bij het zwembad aan de Boulevard wordt gerealiseerd. Dergelijke openbaar toegankelijke beweegtuinen zijn onderdeel van een landelijk concept. Er komen toestellen te staan waarop mensen beweeg- en sportoefeningen kunnen doen. Verder wordt ook gedacht sportfaciliteiten zoals kleine voetbalgoaltjes en een skategelegenheid. Ook een picknicktafel met een dam-/schaakbord is in het plan opgenomen.

Vrij gebruik

Het is de bedoeling dat iedereen vrij gebruik mag maken van de faciliteiten in de beweegtuin: inwoners op eigen gelegenheid, maar ook basisscholen, de sportcoach van de BWI en sportscholen. In het voortraject is er is overleg geweest met de naastgelegen Brede School en de gemeente. Daarnaast is er op 22 mei een inloopavond geweest voor geïnteresseerden. Op 13 juni heeft een apart overleg plaatsgevonden met direct omwonenden, aldus de gemeente. Omdat er verschillende verzoeken ontvangen zijn voor een skatebaan in Hoogerheide is dit onderdeel ook meegenomen in de beweegtuin. 

Gezond en leuk voor jong én oud

Bewegen is gezond en leuk voor jong en oud", zo stelt een woordvoerder van het Dorpsplatform Hoogerheide. "We hopen dat de faciliteiten mensen van alle leeftijden aanspreken en bij elkaar brengen. Wanneer het park veelvuldig gebruikt wordt, is er bovendien minder kans op overlast van hangjeugd, vandalisme enzovoorts”. 

Lekker bezig kunnen zijn

Wethouder Van Agtmaal: “Ik ben positief over het initiatief dat het dorpsplatform Hoogerheide genomen heeft. Een beweegtuin kennen we nog niet in de gemeente Woensdrecht en ik denk dat het een leuke, laagdrempelige manier is voor mensen om te bewegen. Het voorstel bevat een goede mix aan faciliteiten voor kinderen en volwassenen om lekker actief buiten bezig te kunnen zijn." 

Financiering 

Elke dorpskern heeft in het verleden budget ontvangen voor het iDOP (Integrale dorpsontwikkelingsplan). Hier is in Hoogerheide nog budget van over. De gemeenteraad zal in september uitspraak doen of dit bedrag kan worden aangesproken om de kosten voor het  beweegpark uit te financieren. "Het is dus niet zo, dat het aanleggen van de beweegtuin bekostigd wordt uit het reguliere budget voor speeltoestellen. Jaarlijkse veiligheidsinspecties en eventueel toekomstig onderhoud zullen hier wel uit betaald worden, maar naar verwachting zal er de eerste jaren weinig tot geen onderhoud aan de toestellen nodig zijn."